22. seja Občinskega sveta Občine Medvode

1. 4. 2022
Seja je potekala dne 13.04.2022 ob 16.30
Gradivo
Klikni tukaj za prikaz prilog
Poročilo o prisotnosti in glasovanju
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2021 (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2022
Začetek veljavnosti: 07.05.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k.o. 1973 Medvode in k.o. 1981 Golo Brdo (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2022
Začetek veljavnosti: 07.05.2022
Tip objave: Sklep
Sklep o ukinitvi statusa »Družbena lastnina v splošni rabi« (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2022
Začetek veljavnosti: 07.05.2022
Tip objave: Sklep
Sklep o ukinitvi statusa »Sklad za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana-Šiška družbena lastnina« (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2022
Začetek veljavnosti: 07.05.2022
Tip objave: Sklep
Sklep o ukinitvi statusa »družbena lastnina občina Ljubljana Šiška« (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2022
Začetek veljavnosti: 07.05.2022
Tip objave: Sklep
Sklep o ukinitvi statusa »Splošno ljudsko premoženje v upravljanju Občina Ljubljana Šiška« (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2022
Začetek veljavnosti: 07.05.2022
Tip objave: Sklep
Sklep o ukinitvi statusa »družbena lastnina (SPL) občina Ljubljana Šiška« (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2022
Začetek veljavnosti: 07.05.2022
Tip objave: Sklep
Sklep o ukinitvi statusa »družbena lastnina v uporabi Občina Ljubljana Šiška« (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2022
Začetek veljavnosti: 07.05.2022
Tip objave: Sklep
Sklep o ukinitvi statusa »v upravi Občine Medvode Splošno ljudsko premoženje« (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2022
Začetek veljavnosti: 07.05.2022
Tip objave: Sklep
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. 1976 Preska (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2022
Začetek veljavnosti: 07.05.2022
Tip objave: Sklep
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. 1975 Spodnje Pirniče (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2022
Začetek veljavnosti: 07.05.2022
Tip objave: Sklep
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. 1973 Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2022
Začetek veljavnosti: 07.05.2022
Tip objave: Sklep
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. 1972 Senica (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2022
Začetek veljavnosti: 07.05.2022
Tip objave: Sklep
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. 1971 Zbilje (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2022
Začetek veljavnosti: 07.05.2022
Tip objave: Sklep
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. 1970 Smlednik (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2022
Začetek veljavnosti: 07.05.2022
Tip objave: Sklep
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. 1752 Stanežiče (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2022
Začetek veljavnosti: 07.05.2022
Tip objave: Sklep
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1976 Preska (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2022
Začetek veljavnosti: 07.05.2022
Tip objave: Sklep
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1975 Spodnje Pirniče (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2022
Začetek veljavnosti: 07.05.2022
Tip objave: Sklep
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini v k.o. 1974 Zgornje Pirniče (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2022
Začetek veljavnosti: 07.05.2022
Tip objave: Sklep
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1973 Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2022
Začetek veljavnosti: 07.05.2022
Tip objave: Sklep
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1972 Senica (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2022
Začetek veljavnosti: 07.05.2022
Tip objave: Sklep
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1971 Zbilje (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2022
Začetek veljavnosti: 07.05.2022
Tip objave: Sklep
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1970 Smlednik (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2022
Začetek veljavnosti: 07.05.2022
Tip objave: Sklep
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1752 Stanežiče (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2022
Začetek veljavnosti: 07.05.2022
Tip objave: Sklep