15. seja Odbora za urejanje prostora in ekologijo

5. 4. 2022
Seja je potekala dne 11.04.2022 ob 18.00