19. seja Odbora za družbene dejavnosti

5. 4. 2022
Seja je potekala dne 11.04.2022 ob 18.00