Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode (SD OPN OM)

Predpisi, na katere predpis vpliva