9. seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 20.05.2020 ob 16.30
Sklic 9. seje
Klikni tukaj za prikaz prilog
Preklic sklica seje
Klikni tukaj za prikaz prilog
Sklic
Klikni tukaj za prikaz prilog
Gradivo
Klikni tukaj za prikaz prilog
Zapisnik
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2019 (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.05.2020
Začetek veljavnosti: 29.05.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o začasni oprostitvi plačila najemnin (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.05.2020
Začetek veljavnosti: 29.05.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.05.2020
Začetek veljavnosti: 29.05.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.05.2020
Začetek veljavnosti: 29.05.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode (SD OPN OM) (Uradni list Republike Slovenije št. 81/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.05.2020
Začetek veljavnosti: 02.06.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za del enote urejanja prostora ME_635 (Uradni list Republike Slovenije št. 81/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.05.2020
Začetek veljavnosti: 02.06.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo