Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode

Predpisi, na katere predpis vpliva