Sklep o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode

Predpisi, na katere predpis vpliva