Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Medvode

Predpisi, na katere predpis vpliva

Predpisi, ki so podlaga za sprejem