Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Medvode

Predpisi, na katere predpis vpliva