Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Medvode

Predpisi, na katere predpis vpliva