Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode

Predpisi, na katere predpis vpliva