Poslovnik Občinskega sveta občine Medvode

Predpisi, na katere predpis vpliva