Začasni poslovnik občinskega sveta Medvode

Predpisi, na katere predpis vpliva