Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Medvode za programsko obdobje 2007–2013

Predpisi, na katere predpis vpliva