Pravilnik o podelitvi subvencij za urejanje kmetijskih zemljišč v Občini Medvode

Predpisi, na katere predpis vpliva