Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Medvode

Predpisi, na katere predpis vpliva