Odlok o priznanjih Občine Medvode

Predpisi, na katere predpis vpliva