13. seja občinskega seja

Seja je potekala dne 16.12.2020 ob 16.30