Gradnja kanalizacije ČISTO ZATE

Okolje
2023
12.717.697,00 EUR
Kohezijski sklad
8.126.990,00 EUR
V teku
Povezava
maj 2018
2022

Podatki o financiranju