VELIKI KOHEZIJSKI PROJEKT "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA"

17. 8. 2017