Stara hišna imena 3 - LAS Za mesto in vas

15.372,00 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
9.450,00 €
V teku
Povezava
01.12.2020
31.12.2021

Podatki o financiranju