Srečanje "Stara hišna imena" - Golo Brdo, Seničica, Studenčice in Žlebe

2. 7. 2021