Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN Občine Medvode - kratek postopek (2020)

05.02.2020