Prva stran Pišite nam Site map - Preglednica  English
 

 

 

OVE

Občina Medvode

Začasni zbirni center

 

 

 
Občina Medvode
 
 
 KONTAKT ...Občina Medvode
Cesta komandanta Staneta 12
1215 Medvode
Telefon: 01/361-95-10
Faks: 01/361-16-86

E-naslov: obcina@medvode.si
MŠ: 5874564
ID za DDV: SI20991517
Uradne ure občinske uprave
ponedeljek, od 800 do 1100 in od 1300 do 1500
sreda, od 800 do 1100 in od 1300 do 1630
petek, od 800 do 1200

Uradne ure župana
ponedeljek, od 800 do 1100 in 1300 do 1500 
 AKTUALNO ...
 


BREZPLAČNO PLAKATIRANJE V OBČINI MEDVODE - EVROPSKE VOLITVE / ARHIVSKI REFERENDUM / PREDČASNE DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE / LOKALNE VOLITVE

28.07.2014
POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE MEDVODE ZA KAMPANJO rednih
volitev župana in članov občinskega sveta
IZID ŽREBA, 16.09.2014
POGOJI, 28.07.2014

03.06.2014
POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE MEDVODE ZA KAMPANJO PREDČASNIH VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
izid_žrebA, 24.06.2014
POGOJI, 03.06.2014

20.05.2014
POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE MEDVODE ZA REFERENDUM O ZAKONU O ARHIVIH

izid_žrebA, 20.05.2014
POGOJI, 07.05.2014

07.05.2014
POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE MEDVODE ZA KAMPANJO VOLITEV POSLANCEV V EVROPSKI PARLAMENT
IZID ŽREBA, 07.05.2014
POGOJI, 17.03.2014OBVESTILO ORGANIZATORJEM VOLILNIH IN REFERENDUMSKIH KAMPANJ


07.07.2014

Predvolilni shodi v prostorih organov državne uprave in lokalnih skupnosti ter javnih zavodov na podlagi 4. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji niso dovoljeni. Prav tako je v te prostore prepovedano vnašati ali nanašati kakršnokoli tovrstno kampanjsko gradivo.

Več o tem ...
LOKALNE VOLITVE 2014

24.06.2014

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je za 5. oktober 2014 razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov (Uradni list RS, št. 47/14).

Na tej podlagi je Župan Občine Medvode za 5. oktober 2014 razpisal še redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Medvode.

Kandidati, predlagatelji in volivci lahko več o lokalnih volitvah 2014 v naši občini izveste s spremljanjem posebnega spletnega mesta, ki smo ga vam v pomoč pripravili na naslovu www.medvode.si/volitve2014 ...
JAVNO SE RAZGRNE


23.06.2014

- Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja SE 12/1-3 del Na Klancu

- Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja MS 9/2 Medvode
DRUGI JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V OPERACIJO PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2014


19.06.2014

Obveščamo vas, da je na spletni strani www.rralur.si v okviru projekta Podjetno v svet podjetništva 2014, objavljen Javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014.

Predmet poziva je vključitev desetih mladih visoko izobraženih brezposelnih oseb iz Ljubljanske urbane regije v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014.

Namen operacije je spodbujanje podjetništva med mlajšimi brezposelnimi osebami z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanje odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideje je ponuditi udeležencem, izbranim na javnem pozivu, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje v delujoče podjetje.

Ciljna skupina so mladi iskalci zaposlitve z najmanj VI. stopnjo izobrazbe katerekoli smeri, stari do 35 let.

Kaj projekt nudi?
• skupinska in individualna podjetniška usposabljanja zunanjih strokovnjakov
• pomoč notranjih in zunanjih mentorjev pri uresničitvi poslovne ideje
• timsko delo, mreženje s podjetniki, praktične podjetniške izkušnje
• 4-mesečno zaposlitev na RRA LUR z minimalno plačo in vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja
• delo v spodbudnem podjetniškem okolju z opremljenim poslovnimi prostori in vso potrebno infrastrukturo

Rok za prijavo na javni poziv: 04. 07. 2014

Več o tem...
POJASNILA OBČINSKE UPRAVE IN ŽUPANA GLEDE NOVEGA NAČINA OBRAČUNAVANJA PRAZNJENJA GREZNIC, KI JE POSLEDICA ODLOČITVE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE IN NOVE UREDBE VLADE


17.06.2014

Tega načina dodatnega pojasnila se poslužujemo zaradi neštetih vprašanj občanov, naslovljenih na občinsko upravo in župana.

P O J A S N J U J E M O :

Z omenjeno državno uredbo se je namreč spremenil način obračunavanja odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Za praznjenje greznic, opozarja župan Stanislav Žagar, bi tako občani z novim načinom obračunavanja stroškov plačali tudi dvakrat več. Prej so namreč plačali storitev, ko so jo rabili, kar je zneslo okrog 130 evrov. Po novem pa jim bodo to mesečno obračunali na podlagi porabljene vode in po izračunih bi bili zdaj ti stroški vsaj dvakrat višji. Zato so po županovih besedah v okviru Javnega holdinga Ljubljana na Gospodarsko zbornico Slovenije naslovili pritožbo, v kateri zahtevajo spremembo omenjene uredbe. Obenem so na izredni seji sveta ustanoviteljev Holdinga Ljubljana cene znižali za 30 odstotkov, s prejšnjih 0,45 evra na 0,30 evra za kubični meter vode. Sklep bo začel veljati prvega junija in junijske položnice bodo tako že bistveno nižje.

Po starem sistemu, je razložil župan, so občani naročili storitev in jo izvajalcu po opravljenem delu tudi plačali. »To je lahko izvedel vsak, ki ima prevozno cisterno. A prav zato je vsebina greznic marsikdaj končala v gozdu, na kar so nas občani pogosto opozarjali,« je pojasnil župan in dodal, da zdaj to lahko izvaja le koncesionar, to je javno podjetje Vodovod-Kanalizacija (VO-KA). Krivično pa se mu zdi, da se je zaradi spremenjenega načina obračuna teh stroškov na podlagi porabljene vode ta storitev tako podražila. Čeprav je sprva veljalo, da bo cena, ki jo občanom zaračunajo vsak mesec, zajemala zgolj enkratno praznjenje greznice na tri leta, pa so na izredni seji sklenili tudi, da bodo za to ceno praznjenje greznic opravljali po potrebi. Obenem so kmetje, ki lahko dokažejo, da vsebino greznic vozijo na lasten travnik, po uredbi oproščeni tega prispevka.

»Država pa je uvedla še nov davek na meteorno vodo, ki se zliva s streh, kar je povsem nova dajatev in prav tako prispeva k višjim zneskom na položnicah,« je še opozoril Žagar. Obenem imajo občani po novem na računu, ki ga izda VO-KA, še strošek okoljske dajatve, ki pa ni nova, je opozoril župan. »Prej je bila ta dajatev na računu za vodo, ki ga izdaja Komunala Kranj, zdaj pa se je to zgolj preneslo na tistega, ki izstavlja račun za kanalščino,« je razložil Žagar. Precejšnje presenečenje je vse to pomenilo zlasti za gospodinjstva, ki so priključena na zasebne vaške vodovode, ker so po novem tudi oni dolžni plačevati grezničnino in okoljsko dajatev. Uredba je sicer začela veljati s prvim aprilom, je še dejal župan, in tisti, ki je ne upoštevajo pri oblikovanju cen, so v prekršku.

Zaradi omenjene državne uredbe so se v njihovi občini za nekatere, odvisno od premera priključne cevi, precej povečale tudi cene storitve oskrbe s pitno vodo. Višina omrežnine za osnovni premer vodomera recimo se je v njihovi občini zvišala s 2,44 evra na 4,20 evra oziroma kar za 75 odstotkov. Najbolj so bili prizadeti obrtniki, ki imajo zaradi zagotavljanja požarne varnosti široke priklopne cevi, zato so se jim cene povišale tudi za štirikrat. Povišanje je župan ponazoril tudi s konkretnim primerom enega od medvoških obrtnikov, ki je pred uveljavitvijo novih cen za oskrbo s pitno vodo plačal 205 evrov, po novem pa je prejel položnico za kar 915 evrov. Zato so svetniki na majski seji preklicali sklep, s katerim so pred časom sprejeli elaborat za potrditev teh cen. Za to so se po županovih besedah odločili, ker ostale občine niso potrdile tega elaborata, s katerim bi morali med drugim oblikovati enotno ceno omrežnine in vodarine v vseh občinah ustanoviteljicah javnega podjetja Komunala Kranj, torej tudi v Kranju, Cerkljah, Šenčurju, Naklem, Preddvoru in Jezerskem, a se to ni zgodilo. »Nas to postavlja v neenakopraven položaj,« je poudaril župan in dodal, da bodo z uveljavitvijo sklepa počakali, dokler ga ne bodo sprejele tudi v ostalih šestih občinah.OBČINSKI PRAZNIK 6. julij 2014


17.06.2014

Več o tem...
Prireditve
Turnir trojk v ulični košarki za pokal občine Medvode 5.7.2014
POČITNIŠKI PROGRAMI IN VARSTVO ZA OTROKE


13.06.2014

- Poletni počitniški programi
- Prijavnica
OBNOVA VODOVODA V VIKRČAH


05.06.2014

Občina Medvode bo 09. 06. 2014 začela z obnovo vodovodnega omrežja v naselju Vikrče. Dela bodo potekala predvidoma do 24. 07. 2014.


- Poročilo o investiciji
- Situacija vodovoda
- Elaborat zapore javne ceste
- Zapora faza 1
- Zapora faza 2
- Zapora faza 3
BREZPLAČNO PLAKATIRANJE V OBČINI MEDVODE - EVROPSKE VOLITVE / ARHIVSKI REFERENDUM / PREDČASNE DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE / LOKALNE VOLITVE 2014

03.06.2014
POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE MEDVODE ZA KAMPANJO PREDČASNIH VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
izid_žrebA, 24.06.2014
ŽREB PLAKATNIH MEST, DOLOČEN ZA TOREK, 24. JUNIJA 2014, OB 13:00, JE BIL IZVEDEN ISTEGA DNE OB 11:00.
POGOJI, 03.06.2014

20.05.2014
POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE MEDVODE ZA REFERENDUM O ZAKONU O ARHIVIH

izid_žrebA, 20.05.2014
POGOJI, 07.05.2014

07.05.2014
POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE MEDVODE ZA KAMPANJO VOLITEV POSLANCEV V EVROPSKI PARLAMENT
IZID ŽREBA, 07.05.2014
POGOJI, 17.03.2014PRIJAZNO VAbilo starejšim oBČANOM

16.05.2014

Društvo Premik vabi k sodelovanju starejše osebe, ki si želijo družbe, sprehoda, klepeta ali kakšne prostočasne dejavnosti.

Društvo Premik v Medvodah organizira ekipo prostovoljcev (večinoma so to študenti), ki bodo redno obiskovali tiste starejše, ki si želijo druženja in/ali spremljanja pri vsakodnevnih opravilih (knjižnica, zdravnik, trgovina). Uporabnik in prostovoljec se sama dogovorita o terminu in času trajanja obiska. Prav tako se med seboj dogovorita, česa si želita in kaj lahko skupaj počneta.

Društvu Premik starejši občani in njihovi svojci lahko zaupate, saj ga finančno in organizacijsko podpira tudi naša občina. Poskrbimo, da naši občani v starosti ne bodo osamljeni!

Več o tem (pdf datoteka, wordov dokument) ...
ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE V LJUBLJANI PREDSTAVLJAJO POČITNICE IN DEJAVNOSTI 2014

05.05.2014

Ogledate si lahko katalog v pdf obliki.
 


Poziv lastnikom gozdov za sanacijo po žledolomu

24.04.2014

Na območju ljubljanske enote Zavoda za gozdove Slovenija je bilo v okviru sanacije gozdov po februarskem žledolomu do začetka aprila 2014 posekanih 264.000 m 3 lesa. Ta količina predstavlja polovico rednega letnega poseka, obenem pa številka pokaže, da je bilo do zdaj posekanih le 11 % v žledolomu podrtih oziroma polomljenih dreves. Na Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, se zavedamo problemov, ki nastopajo pri organiziranju oziroma izvedbi sečnje ter spravila in prodaje lesa, zato pozivamo lastnike gozdov, naj se po pomoč obrnejo na pristojne revirne gozdarje oziroma naj poiščejo potrebne informacije na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije.

Več o tem ...

 


POMAGAJMO LJUDEM NAŠEGA MESTA 2014

04.03.2014

Pošljite SMS sporočilo  s ključno besedo LJUDEM  na številko 1919 in prispevali boste 1 EUR  za Humanitarno akcijo " Pomagajmo LJUDEM našega mesta".

Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, Tušmobila, Izimobila, Debitela in Simobila.

Donacije lahko nakažate tudi na humanitarni račun RKS-OZ Ljubljana, ki je odprt pri Delavski hranilnici d.d.

Prosimo, da pri nakazilu donacij v humanitarne namene "Pomagajmo LJUDEM našega mesta" navedete 
sklic 10-2.

Humanitarna akcija "Pomagajmo LJUDEM našega mesta" je namenjena socialno ogroženim ljudem:
- Mestne občine Ljubljana
- Občine Škofljica
- Občine Dobrova-Polhov Gradec
- Občine Vodice
- Občine Horjul
- Občine Ig
- Občine Medvode
- Občine Brezovica
- Občine Velike Lašče
- Občina Dol pri Ljubljani

HUMANITARNI RAČUN:
DELAVSKA HRANILNICA D.D.
IBAN: SI56 61000 1122334482
SWIFT ALI BIC: HDELSI22
SKLIC:10-2

Predstavitev RKS-OZ Ljubljana

 


Razpis

14.02.2014
Občina Medvode razpisuje oddajo kmetijskega zemljišča za skupnostno urbano vrtnarjenje v namen samooskrbe prebivalcev občine Medvode s hrano.

Več o tem ...
 


sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Medvode

10.01.2014
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Medvode za leto 2014.

Zadnji rok za prijavo je 30.11.2014.

Več o tem ...
URNIK ZBIRANJA NGO* in OEEO** za leto 2014
 
06.01.2014

Urnik zbiranja *nevarnih gospodinjskih odpadkov in **odpadne električne in elektronske opreme v letu 2014 - v premični zbiralnici ob določenih datumih in na določenih lokacijah in sicer od 9.30 do 17.00 ure.

  pomlad jesen
pri KS Smlednik 2. in 3. junij 10. november
pri KS Pirniče 4. in 5. junij 11. november
parkirišče pri BC Mercator - Medvode 9. in 10. junij 12. november
pri gasilskem domu v Preski 11. in 12. junij 13. novemberPOTUJOČA KNJIŽNICA

23.10.2013
Ste vedeli, da skozi naše kraje redno pelje bibliobus? Predlagamo, da si ogledate letošnji obratovalni čas potujoče knjižnice, ki jo izvaja Mestna knjižnica Ljubljana in sofinancira Občina Medvode. Bibliobus se ustavlja pred centrom starejših (Medvode) in v krajih: Zbilje, Smlednik, Sora in Trnovec. Vabljeni k obisku!
Več o tem ... 
 
AKTUALNO-ARHIV
 

 
 

 
Osveženo: 28. jul. 2014