Prva stran Pišite nam Site map - Preglednica     
 


Začasni zbirni center
Občina Medvode
OVE

 

 
Občina Medvode
 
 
 KONTAKT ...Občina Medvode
Cesta komandanta Staneta 12
1215 Medvode
Telefon: 01/361-95-10
Faks: 01/361-16-86

E-naslov: obcina@medvode.si
MŠ: 5874564
ID za DDV: SI20991517
Uradne ure občinske uprave
ponedeljek, od 800 do 1100 in od 1300 do 1500
sreda, od 800 do 1100 in od 1300 do 1630
petek, od 800 do 1200

Uradne ure župana
ponedeljek, od 800 do 1100 in 1300 do 1500 
 AKTUALNO ...


OSNUTEK NOVEGA BESEDILA PRAVILNIKA

2
7.11.2015

V zvezi s pripravo novega besedila Pravilnika o sofinanciranju programov s področja socialnega varstva občanov Občine Medvode vabimo zainteresirano javnost na javno obravnavo in razpravo, ki bo v sredo, 9. decembra, ob 16:00, v mali sejni sobi, v prvem nadstropju Občine Medvode.

Besedilo osnutka navedenega pravilnika najdete na naslovu:
http://www.medvode.si/seje_obc_sveta/seje_2014_2018/gradivo/10_seja/13.pdf
 

IZJAVA ZA JAVNOST GLEDE MOSTU V MEDNEM

26
.11.2015

Tokrat posredujemo spodbudno novico glede mostu v Mednu. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je namreč včeraj na svoji spletni strani objavila spodnjo izjavo za javnost, ki nakazuje na možnost, da bo že naslednje poletje v Mednu promet ponovno stekel dvosmerno. Glede na dosedanje zaplete pri projektu upamo, da je zapletov s tem resnično konec, in da se bodo dela začela v čim krajšem možnem času.

Izjava za javnost:
"Direkcija RS za infrastrukturo je včeraj, 24.11.2015 prejela obvestilo o umiku zahtevka za revizijo zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila za rekonstrukcijo premostitvenega objekta v Mednem. S tem je predrevizijski postopek zaključen.
Pogodba o izvedbi del je bila izvajalcema, to sta podjetji RAFAEL, d.o.o. in SŽ-ŽGP Ljubljana, danes, 25.11.2015 posredovana v podpis. Po podpisu pogodbe sledi uvedba izvajalcev v delo. Pogodbeni rok za dokončanje del je 180 dni po uvedbi v posel."

 

ENTENTE FLORALE SLOVENIJA

26.11.2015

V sredo je v Slovenj Gradcu potekalo volilno srečanje društva Entente Florale Slovenija. V petčlanski upravni odbor je bil za naslednja štiri leta izvoljen tudi župan Občine Medvode, Nejc Smole. Poleg njega bodo v upravnem odboru še: Martina Schlaus, Toni Schlaus, Stojan Praprotnik in Miran Gorinšek, ki je bil izvoljen za predsednika društva.

Društvo Entente Florale Slovenija je del evropskega združenja Entente Florale Europe, ki s svojo dejavnostjo v lokalnem okolju vpliva na dvig bivanjske kulture in estetsko ter naravi prijazno ureditev življenjskega okolja. Društvo koordinira in sodeluje v aktivnostih ob nacionalnih tekmovanjih ter ocenjevanju urejenosti slovenskih krajev.

Naj spomnimo, da je na tekmovanju Entente Florale Europe v letu 2007 v kategoriji vasi srebrno priznanje osvojil Smlednik!

Več o društvu Entente Florale Slovenija najdete na spletni in Facebook strani:
http://www.entente-florale.si/slo/
https://www.facebook.com/efslovenia
 

ZNIŽANJE POVPREČNINE OBČINAM

23.11.2015

Prejšnji teden se je tudi Župan Občine Medvode, Nejc Smole, udeležil tiskovne konference Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Združenja občin Slovenije glede financiranja občin v prihodnjih letih ...

Dne, 18.11.2015, je v prostorih Državnega sveta, kjer se je zbralo več kot 120 županj in županov, potekala tiskovna konferenca Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Združenja občin Slovenije, na kateri so njihovi predsedniki dr. Ivan Žagar, Bojan Kontič in Robert Smrdelj spregovorili o samovoljnem odvzemu finančnih sredstev občinam s strani države in njihovem prelitju v državni proračun ter posledicah, ki jih bodo utrpeli državljanke in državljani zaradi tega.

Opozorili so, da bo v državnem proračunu Vlada Republike Slovenije za delovanje občin zagotovila največ 522 evrov na prebivalca in 2 % nepovratnih investicijskih sredstev, kar na podlagi zakonskih predpisov pomeni razkorak v višini 132 evrov na prebivalca in 4 % nepovratnih investicijskih sredstev. Država bo tako vsakega državljana in državljanko prikrajšala za 132 evrov, nujno potrebnih za financiranje zagotavljanja njihovih pravic. Predsednik Skupnosti občin Slovenije, dr. Ivan Žagar je predlagal, da vlada zagotovi povprečnino v višini 536 evrov, razliko med sedaj predlagano pa naj zagotovi iz sredstev resornih ministrstev, ki so bila zadolžena, da znižajo stroške za delovanje občin skozi zakonodajne spremembe, pa tega niso storila. Tako bi državni proračun ostal vzdržen, saj to ne bi povečalo javno finančnega primanjkljaja, če pa bi ministrstva svojo nalogo opravila in skozi zakonodajne spremembe zagotovila realiziran prihranek, bi se lahko temu prilagodila višina povprečnine.

Zbrane županje in župani so se po zaključeni tiskovni konferenci družno odpravili v prostore Državnega zbora, kjer je potekala razprava o Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in s svojo prisotnostjo opozorili poslanke in poslance, da bodo v prihodnje naredili vse, da bodo zaščitili interese in potrebe lokalnega prebivalstva.

Za Občino Medvode sprejeta povprečnina pomeni približno 8,35 milijonov evrov prihodkov v letu 2016 namesto zakonsko določene 10,43 milijonov evrov. Glede na to, da se zakonske obveznosti in naloge občin povečujejo, sredstva pa zmanjšujejo, bodo investicije, ki niso zakonsko nujne (gradnja cest, primernejših šol in vrtcev, itn) v prihodnje zelo okrnjene, občine pa bodo prisiljene omejiti tudi vse izbirne socialne transferje. Takšne odločitve pod vprašaj postavljajo tudi vse razvojno naravnane projekte in investicije.

Objavljamo seznam poslancev, ki so glasovali za financiranje občin s povprečnino 522 evrov namesto zakonsko določene 652 evrov:
http://www.medvode.si/DRZAVNI_ZBOR_-_glasovanje_ZIPRS1617.pdf
 

MOTENA PRESKRBA S PITNO VODO

23.11.2015

Obveščamo, da jutri, 24. novembra, med 9:00 in 12:00, v Smledniku ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo ta motena zaradi odpravljanja posledic okvare na javnem vodovodnem omrežju ...

Prosimo za razumevanje!

 

MOTENA PRESKRBA S PITNO VODO

19.11.2015

Obveščamo, da jutri, 20.11.2015, med 10:00 in 13:00 v Rakovniku ne bo preskrbe s pitno vodo zaradi prevezave na javnem vodovodnem omrežju.

Prav tako obveščamo, da bodo imeli krajani Goričan (9:00 do 11:00) in Ladje (11:00 do 14:00) prav tako težave s preskrbo s pitno vodo, saj bodo uslužbenci Komunale Kranj odpravljali okvare na javnem vodovodnem omrežju.

Prosimo za razumevanje!

 

OBVESTILO O ZAPORI CESTE

13.11.2015

Obveščamo vas, da bo med 16. novembrom in 24. decembrom 2015 zaprta cesta JP751831 v Rakovniku zaradi gradnje opornega zidu in gradnje meteorne in odpadne kanalizacije. Več informacij najdete v pripetem dovoljenju, natančna lokacija pa je označena na zemljevidu ...

Dovoljenje
Načrt
 

OBČINA MEDVODE OBJAVLJA JAVNE NATEČAJE IN JAVNI RAZPIS

13.11.2015

- Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta OBČINSKI INŠPEKTOR – delovno mesto št. 11,
- Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC – delovno mesto št. 22,
- Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC – delovno mesto št. 24 in
- Javni razpis za zasedbo strokovno - tehničnega delovnega mesta FINANČNIK VII/I– delovno mesto št. 17

Več o tem...
 


10. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MEDVODE

10.11.2015

Obveščamo vas, da bo 10. seja občinskega sveta Občine Medvode v sredo, dne 18. novembra 2015, ob 16.30 uri v sejni dvorani Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12.

Sklic
Gradivo
 


MOTENA PRESKRBA S PITNO VODO

09.11.2015

Obveščamo vas, da dne 10.11.2015 med 8. in 10. uro v Goričanah ne bo preskrbe s pitno vodo, oziroma bo le ta motena, zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju.

Prosimo za razumevanje!
 


PLAKATNA MESTA

09.11.2015

Organizatorje referendumske kampanje obveščamo, da na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Medvode za kampanjo zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Dodelitev plakatnih mest bo s posebnim žrebom opravljena 1. decembra v prostorih občinske uprave, rezultati žreba pa bodo takoj oziroma najkasneje v štiriindvajsetih urah po dodelitvi plakatnih mest objavljeni na tem spletnem mestu in oglasni deski občine.
 

PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA

09.11.2015

Na slovesni prireditvi ob otvoritvi 46. sejma Narava-zdravje ta četrtek, je društvo Planet Zemlja podelilo že šeste nazive Planetu Zemlja prijazna občina. Komisija je letos prvič nagradila tudi Občino Medvode, saj smo prejeli priznanje za prizadevanje na področju varovanja naravnih danosti, ustvarjanje boljše kvalitete bivanja občank in občanov ter dobro informiranje o pravilnem odnosu do okolja za te in prihodnje generacije. Pohvalo je prevzela Špela Kolarič iz Zavoda za šport in turizem Medvode (na sliki šesta z desne). Še naprej si bomo prizadevali slediti navedenim vrednotam in v prihodnje postati Planetu Zemlja prijazna občina.

Več v spodnjem članku ...
http://www.planet-zemlja.org/2015/11/planetu-zemlja-prijazna-obcina-2015-4/
 


JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI

09.11.2015

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode.

Več o tem...

 

MOTENA PRESKRBA S PITNO VODO

05.11.2015

Obveščamo vas, da dne 6.11.2015 med 8. in 10. uro v Senici ne bo preskrbe s pitno vodo, oziroma bo le ta motena, zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju.

Prosimo za razumevanje!
 


ŠIROKOPASOVNI DOSTOP DO INTERNETA V NAŠI OBČINI

30.10.2015

Tudi vi želite širokopasovni dostop do interneta (100 mbps +) v naši občini?

Nova evropska perspektiva spodbuja tudi gradnjo širokopasnovnih omrežij na območjih, kjer trenutna tehnologija tega še ne omogoča. Da ugotovimo potrebe in želje občanov, smo pripravili kratko anketo, ki bo osnova za pripravo Strategije gradnje širokopasovnega omrežja v naši občini. Anketni vprašalnik najdete na spodnji povezavi. Ker je vaše mnenje pomembno, prosimo, da vzamete pet minut časa, izpolnite anketo in jo delite z znanci občani, da z njo dosežemo čim večje število občanov. Hvala!

Povezava do ankete:
https://www.surveymonkey.com/r/Obcina_Medvode
 

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA »LAS ZA MESTO IN VAS« IZBRALA VODSTVO TER POTRDILA STRATEGIJO LOKALNEGA RAZVOJA

30.10.2015

V Kulturnem domu Trzin je 26. 10. 2015 potekala 2. seja skupščine LAS v okviru katere so bile izvedene volitve organov Lokalne akcijske skupine »LAS Za mesto in vas«, ki združuje območje občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. Ob tem je bil soglasno potrjen tudi temeljni dokument - Strategija lokalnega razvoja, ki predstavlja okvir za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR). Za sedemletno obdobje delovanja LAS bo na razpolago nekaj več kot 2,0 mio €, sredstva pa bodo namenjena spodbujanju celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij.

Več o tem...
 


OBČINA ORGANIZIRA KOMEMORACIJE S POLAGANJEM VENCEV OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE

28.10.2015

Občina organizira komemoracije s polaganjem vencev ob dnevu spomina na mrtve in sicer:

31. 10. 2015 ob 10. uri ob gramozni jami v Medvodah
31. 10. 2015 ob 11. uri pred rojstno hišo Franca Rozmana Staneta v Pirničah
31. 10. 2015 ob 13. uri ob grobu Jakoba Aljaža na pokopališču na Dovjem
 

MOTENA PRESKRBA S PITNO VODO

23.10.2015

Danes, 23. oktobra, med 10:00 in 12:00, na Gorenjski cesti v Medvodah ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo ta motena zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju ...

Prosimo za razumevanje!
 

OZAVEŠČEVALNI DOGODEK 'KAKO ŽIVETI S POPLAVAMI?'

20.10.2015

Ministrstvo za okolje in prostor ter Inštitut za vode Republike Slovenije vabita na ozaveščevalni dogodek Kako živeti s poplavami?

Dogodek bo v torek, 27. oktobra 2015, ob 18:00, v dvorani Četrtne skupnosti Črnuče, Dunajska cesta 367, 1231 Ljubljana-Črnuče.

Na dogodku sodelujeta tudi Agencija Republike Slovenije za okolje in Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije ...

Več informacij v vabilu ...
 

MOTENA PRESKRBA S PITNO VODO

16.10.2015

V ponedeljek, 19. oktobra, med 8:00 in 11:00, v naselju Zbilje ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo ta motena zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju ...

Prosimo za razumevanje!
 

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI

15.10.2015

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 15 Golo Brdo Žlebe

Več o tem...
 

PREDSTAVLJAMO SOCIALNE STORITVE PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

14.10.2015

Predstavniki občinske uprave bomo v četrtek, 15. oktobra, ob 18:00, v večnamenskem prostoru Osnovne šole Preska predstavili storitev Pomoč na domu v Občini Medvode. Vabljeni starejši krajani, njihovi svojci in vsi, ki jih ta storitev socialnega varstva občanov zanima. Prav tako bomo odgovarjali še na vprašanja o občinskih denarnih pomočeh ma
terialno ogroženim občanom in družinam ter drugih storitvah socialnega varstva, ki jih omogoča naša občina. Na predstavitev niso vabljeni le krajanke ter krajani Preske in Žleb, ampak vse občanke ter občani. Vabljeni!

Več informacij o Pomoči na domu v Občini Medvode najdete s klikom na povezavo (odpre se Wordov dokument):
Informacija
 

MOTENA PRESKRBA S PITNO VODO

13.10.2015

Dne 14. oktobra med 9:00 in 11:00 v naselju Rakovnik ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo ta motena zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju.

Prosimo za razumevanje!
 

PROGRAM SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU

12.10.2015

Starejše občanke in občane vabimo na Preventivni dogodek programa SOŽITJE za večjo varnost v cestnem prometu - za seniorje in upokojence, ki se bo odvijal v sejni sobi Občine Medvode, v pritličju, 21. oktobra, od 9:00 do 12:45 ...

Vabljeni!

Več o dogodku lahko spoznate iz prilog:
Vabilo ...
Program_s_predavatelji ...
 

OBVESTILO KOMUNALE KRANJ - ZRAK V VODI

09.10.2015

V zadnjem času se na določenih območjih vodovodnega sistema Medvode pojavljajo težave z zrakom v vodi. Bela obarvanost vode je zgolj fizikalen pojav številnih mikroskopsko majhnih zračnih mehurčkov, ki nastanejo kot posledica raztapljanja zraka v vodi, ki je pod pritiskom. Ob iztekanju vode iz pipe se pritisk sprosti, kar povzroči delno izločanje v vodi raztopljenega zraka. Če takšno belo vodo natočimo v čist kozarec, lahko že po nekaj trenutkih opazimo, da se voda v kozarcu počasi zbistri. Opazimo dvigovanje mehurčkov proti površini. Težava se pojavlja na eni izmed vrtin. Razloge še preučujemo, vendar varnost oskrbe nikakor ni ogrožena. Kvaliteta vode je nespremenjena in ustrezna vsem zahtevam pravilnika o pitni vodi.

Dopis Komunale Kranj, javnega podjetja, d. o. o.
 

MOTENA OSKRBA S PITNO VODO

09.10.2015

Dne 12. oktobra med 8:00 in 11:00 v naseljih Rakovnik, Sora in Dol ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo ta motena zaradi prevezave na javnem vodovodnem omrežju. Izvajalec del je podjetje Prenova - Gradbenik, d. o. o.

Prosimo za razumevanje!
 


DELNA ZAPORA OBČINSKE CESTE V ZGORNJIH PIRNIČAH

08.10.2015

Izvajalec del Mapri Proasfalt, d. o. o., Cesta dveh cesarjev 172, Ljubljana bo zaradi del v naslednjih dneh izvedel delno zaporo občinske javne ceste, ki vodi do osnovne šole in vrtca v Pirničah, kategorizirane z oznako JP751131 Zgornje Pirniče 76 – šola, in sicer dne 8. 10. 2015, od 8:30 do 17:00, oziroma občasno v terminu od 9. 10. 2015 do 16. 10. 2015, med 8:30 in 14:30.

Prepoved prometa z delno zaporo občinske javne ceste bo izvedena zaradi izvedbe gradbenih del na zemljišču, parc. št. 50/3, k. o. Zgornje Pirniče - na dvorišču stanovanjskega objekta Zgornje Pirniče 69.

Izvedena bo delna zapora vozišča v delu, ki meji na zemljišče, parc. št. 50/3, k. o. Zgornje Pirniče, pri čemer bo promet potekal izmenično enosmerno z odstopom prednosti in bo urejen s prometnimi znaki ter po potrebi fizično z ročnim usmerjanjem.
Prosimo za razumevanje ...
 


ZAKLJUČEVANJE DEL NA NOVEM PREHODU ZA PEŠCE V VALBURGI

07.10.2015

Do konca tedna je predviden zaključek del pri gradnji novega prehoda za pešce čez regionalno cesto R2 413 v Valburgi. Prehod na tej lokaciji je prvi v seriji novih prehodov za pešce, ki so predvideni ob tej regionalni cesti, kot prvi pa je bil izveden zaradi najmanjše zahtevnosti gradnje od vseh prehodov v seriji. Prehod za pešce je zgrajen na pobudo lokalne skupnosti in članov občinskega sveta ter služi prečkanju ceste vsem obiskovalcem trgovine, pošte, doma krajevne skupnosti in tistim, ki pot nadaljujejo proti središču Smlednika. Dela izvaja podjetje Prenova - Gradbenik, d. o. o., iz Stanežič. Pogodbena vrednost znaša 17.404,60 evra ...
 


MENJAVANJE OBSTOJEČIH LUČI JAVNE RAZSVETLJAVE

06.10.2015

V ponedeljek se je na Gorenjski cesti začelo z menjavo 30 let starih obstoječih luči javne razsvetljave. Menjava luči poteka na odseku 0212 Jeprca – Ljubljana Šentvid (od km 2.030 do km 3.790), od gostilne na Klancu do Železniškega prehoda v Preski. Izvajalec menjave luči je podjetje LE-Tehnika, d. o. o., Kranj, ki bo 51 obstoječih luči, moči 250 W, zamenjalo z led lučmi. Led luči imajo moč 115 W in svetilnost 13.950 lm. Na vsaki luči bomo prihranili 0,267 evra na dan, kar znese na leto za 51 zamenjanih luči cca 4.900 evrov.

Menjava luči naj bi bila zaključena do petka, 9. oktobra. Luči javne razsvetljave menjamo, ker ne ustrezajo uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list Republike Slovenije, številka 39/06) ...
 

Ponovljeni postopek javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Medvode

02.10.2015

Predmet prodaje je nepremičnina v Zgornjih Pirničah št. 13, nekdanji Vrtec Pirniče, stavba s pripadajočim zemljiščem parc. št. 177/2 in 177/28, obe k.o. 1974 Zgornje Pirniče, v občini Medvode.

Več o tem...
 

Obvestilo o spreminjanju mladinskega pravilnika

29.09.2015

Odbor za mladino pri Občinskem svetu Občine Medvode je na svoji 4. seji odločil, da je treba prenoviti Pravilnik za vrednotenje ter sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Medvode, ki je podlaga za dodeljevanje sredstev na vsakoletnem občinskem javnem razpisu.

Zato odbor poziva vse, ki delujejo na mladinskem področju v občini, da svoje predloge za spremembe pravilnika sporočijo do 20. oktobra 2015 na elektronski naslov:
tatjana.komac@medvode.si

Vito Klavora,
Predsednik odbora

PS:
Besedilo trenutno veljavnega pravilnika najdete na naslovu:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=49851
 

Javni POZIV

22.09.2015

Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom Občine Medvode v letu 2015.
Rok za prijavo je do vključno petka, 6.11.2015

 Več o tem...
 

INFORMACIJA O ČIŠČENJU VODOTOKA MAVELJŠČICA

16.09.2015

Posredujemo informacijo o čiščenju vodotoka Mavelščica skozi naselje Seničica. Čiščenje zajema odvzem naplavin iz vodotoka in čiščenje struge v dolžini 660 metrov s povprečno širino dveh metrov ter tudi zagotovitev prevodnosti odprtine pod tako imenovanim Napoleonovim mostom.

Zaradi stalnega poplavljanja potoka Maveljščica smo s koncesionarjem za vzdrževanje vodotokov s strani Agencije Republike Slovenije za okolje, dne 26. 8. 2015, sklenili pogodbo o enkratnem čiščenju struge potoka Maveljščica. Uvedba v posel s podjetjem Hidrotehnik, vodnogospodarsko podjetje, d. d., je bila 9. 9. 2015. Uvedbo v posel je izpeljal Franci Jeraj, ki vrši nadzor nad izvedbo del. Trasa čiščenja struge z odvzemom odvečnega materiala poteka na dolžini 660 metrov od Napoleonovega mostička do hiše Seničica 16. S sanacijskimi deli naj bi se zaključilo v tem tednu. Razlog za sanacijo s strani Občine Medvode je nevzdrževanje potokov na splošno s strani upravljavca vodotokov, to je Agencije Republike Slovenije za okolje. Ker se na večini vodotokov v Občini Medvode že vsaj dvajset let niso izvajala nikakršna vzdrževalna dela, je bilo treba zaradi prevelike količine nanesenega materiala v vodotokih sprejeti odločitev glede čiščenja struge vodotoka z odvzemom odvečnega materiala. Posledice rednega nevzdrževanja vodotokov s strani Agencije Republike Slovenije za okolje se kažejo v obliki tega, da vodotoki prestopajo bregove in povzročajo poplave ter povzročajo dodatno škodo. Strošek čiščenja struge na omenjenem odseku je 15.500 evrov in ga bo v celoti krila Občina Medvode, saj Agencija Republike Slovenije za okolje po svojih planih nima sredstev za redno vzdrževanje potokov. Kot zanimivost naj povemo, da je bila samo ureditev potoka Ločnica po lanskoletnem žledu ocenjena na milijon evrov ...

Zemljevid z označenim območjem čiščenja ...
 

OBVESTILO O ODPISU DOLGOV

05.08.2015

Obveščamo vas, da je tudi Občina Medvode podpisala sporazum o odpisu dolgov ...

Šole in vrtci, katerih ustanoviteljica je Občina Medvode (Vrtec Medvode, OŠ Preska, OŠ Medvode, OŠ Pirniče, OŠ Simona Jenka), ter javna podjetja, v katerih ima Občina Medvode svoj delež (Javno podjetje Komunala Kranj, d. o. o., in Javni holding Ljubljana, d. o. o.), bodo odpisovali dolgove ...

Več o tem:
Obvestilo o odpisu dolgov (informacija občine v pdf)
http://www.paketpomoci.si/pomoc-ob-dolgovih.html (spletna stran ministrstva z drugimi informacijami in posebnim obrazcem predloga za sklenitev dogovora o odpustu dolga)


register javnih in zasebnih vrtcev

04.08.2015

Staršem, ki imajo težave pri iskanju prostega mesta v vrtcu, ki bi ga obiskoval njihov otrok, posredujemo povezavo do podatkovne baze Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, registra javnih in zasebnih vrtcev (register omogoča možnost preverjanja stanja kapacitet): https://krka1.mss.edus.si/registriweb/SeznamVrtci.aspx


OBVESTILO O ZAPORAH CEST ZARADI GRADNJE TRGOVSKEGA CENTRA

29.07.2015

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

obveščamo vas, da bo zaradi gradnje poslovno trgovskega kompleksa Spar na Gorenjski cesti v središču Medvod, investitorja Projekt SM nepremičnine, d.o.o., Dolenjska cesta 318, 1291 Škofljica, spremenjen prometni režim na okoliških občinskih cestah, in sicer:

1. Delna zapora
- lokalne ceste Medvode – Goričane
, v delu od kri��išča z Gorenjsko cesto do železniške postaje Medvode;
- dela Ceste ob Sori, v križišču s Cesto komandanta Staneta pri Gostilni Bencak
v času od 27.7.2015 do 30.9.2015,
ki bo potekala v treh fazah in sicer:
v I. fazi bo promet potekal dvosmerno po delu vozišča, v II. fazi bo promet iz smeri Medvode - Goričane potekal po levi oziroma desni strani vozišča in v II. in III. fazi bo promet iz smeri Goričane - Medvode preusmerjen na obvoz, ki bo potekal po lokalni cesti Medvode - Sora - Puštal, v delu Goričane - Vaše - Preska do železniškega prehoda in nato na Gorenjsko cesto. V III. fazi bo izvedena občasna popolna zapora Ceste ob Sori, v delu križišča s Cesto komandanta Staneta pri Gostilni Bencak. Popolna zapora tega priključka bo kratkotrajna, predvidoma največ dva delovna dneva.

2. Popolna zapora
- dela Barletove ceste
, v delu od priključka na Gorenjsko cesto do železniškega podhoda; v času od 27.7.2015 do 31.8.2015.
V času popolne zapore dela Barletove ceste bodo pešci in kolesarji iz smeri Preske od podhoda pod železnico preusmerjeni na makadamsko pot ob železnici, mimo bencinskega servisa, čez prehod preko Gorenjske ceste in nato nazaj proti centru Medvod.

3. Delna zapora
- dela Barletove ceste
, v delu od priključka na Gorenjsko cesto do železniškega podhoda; v času od 1.9.2015 do 30.9.2015.

Promet za pešce in kolesarje bo v tem času omogočen preko urejenega koridorja za pešce in kolesarje, ki bo potekal ob desnem ali levem robu rekonstruirane Barletove ceste.
Območje delne in popolne zapore bo opremljeno z ustrezno prometno signalizacijo. Zapore bodo trajale 24 ur dnevno.

Odgovorna oseba za namestitev, vzdrževanje in odstranitev začasne prometne signalizacije je g. Dušan Resnik, CGP, tel: 051 380 069.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

Podrobneje o tem ...


Javni poziv za vstop oziroma članstvo v lokalni akcijski skupini

28.04.2015

>Obveščamo vas, da je odprt Javni poziv za vstop oziroma članstvo v lokalni akcijski skupini na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice.

Več informacij o javnem pozivu, pogojih za članstvo in pravicah članov najdete v priloženih dokumentih ter na
spletni strani RRA LUR.

Vse zainteresirane vabimo, da nam pošljejo izpolnjene pristopne izjave na naslov: RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte na e-naslov: las(at)ljubljana.si.

Javni poziv za vstop oziroma članstvo v lokalni akcijski skupini v programskem obdobju 2014–2020

Izjava glede namere o včlanitvi v lokalno akcijsko skupino na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice

 

JAVNI RAZPIS

02.04.2015

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Medvode za leto 2015.

Zadnji dan za prijavo je 30. november 2015.


Več o tem ...


 
AKTUALNO-ARHIV/span>
 

 
 

 
Osveženo: 27. nov. 2015