Prva stran Pišite nam Site map - Preglednica     
 


Začasni zbirni center
Občina Medvode
OVE

 

 
Občina Medvode
 
 
 KONTAKT ...
   
Občina Medvode
Cesta komandanta Staneta 12
SI-1215 Medvode
Telefon: 01/361-95-10
+38613619510
Telefaks: 01/361-16-86
+38613611686

Elektronski naslov: obcina@medvode.si
Matična številka: 5874564
Identifikacijska številka za davek na dodano vrednost: SI20991517
Številka transakcijskega računa (IBAN): SI56-0127-1010-0000-594
Sprejemna pisarna odprta ves poslovni čas občinske uprave
ponedeljek
, torek, četrtek,
od 800 do 1500
sreda, od 800 do 1700
petek
, od 800 do 1300


Uradne ure občinske uprave za poslovanje s strankami

ponedeljek, od 800 do 1100 in od 1300 do 1500
sreda, od 800 do 1100 in od 1300 do 1700
petek, od 800 do 1100

Uradne ure župana
ponedeljek, od 800 do 1100 in 1300 do 1500


 AKTUALNO ...


DAN ODPRTIH VRAT OBČINE MEDVODE

11.02.2016

Drage občanke, dragi občani!

Občina Medvode se priključuje akciji ODPRTA VRATA, ki bo v številnih občinah po Sloveniji potekala 17. februarja 2016 ob 10. in 16. uri.

S skupno akcijo občin članic in Skupnosti občin Slovenije želimo opozoriti na številne dobre in uspešne projekte slovenskih občin ter tako vam, drage občanke in občani, predstaviti delo naše občine.

Občina Medvode bo v sredo, 17. februarja 2016 ob 10. in 16. uri ODPRLA VRATA OBČINE MEDVODE (Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode)

Vabilo...


JAVNO NAZNANILO

11.02.2016

Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Medvode za leto 2016

Več o tem...

OBVESTILO O UREJANJU CENTRA MEDVOD IN IDEJNEM PROJEKTU

10.02.2016

V preteklih dneh je bilo na območju vrtičkov in zelenic v centru Medvod izobešeno pripeto obvestilo vsem uporabnikom zemljišč. Občina Medvode bo namreč v letošnjem letu kot lastnica označenih zemljišč pristopila k urejanju centra Medvod na tem območju. Idejni projekt ureditve centra bo predstavljen tudi zainteresirani javnosti, o predstavitvi vas bomo pravočasno obvestili.

Več o tem ...
 

PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA OBČINSKA PRIZNANJA

05.02.2016

Komisija za priznanja Občine Medvode vabi posameznike, skupine občanov, podjetja, zavode, društva, druge organizacije in skupnosti z območja občine Medvode, da predlagajo kandidate za občinska priznanje ...

Priznanja Občine Medvode so:
- naziv častni občan Občine Medvode,
- plaketa Občine Medvode,
- medalja Občine Medvode.

Pisne predloge sprejema Komisija za priznanja, Cesta komandanta staneta 12, 1215 Medvode. Ovojnica mora biti zaprta, z oznako »NE ODPIRAJ – KANDIDATI ZA PRIZNANJA«. Predloge sprejema komisija do vključno 18. 3. 2016.

Več v dokumentu poziva ...
 

PREPREČEVANJE IN OMEJEVANJE ŠTEVILA MAČJIH MLADIČEV V OBČINI MEDVODE

04.02.2016

Občina Medvode je v sodelovanju z Društvom za varovanje okolja in pomoč živalim v stiski »Reks in Mila« iz Medvod ter veterinarsko kliniko Tristokosmatih iz Ljubljane pripravila okoljevarstveni projekt zmanjševanja števila neželenih mačjih mladičev na območju občine Medvode.

Projekt se izvaja v mesecu februarju in marcu, oziroma do porabe sredstev. Lastnikom živali omogočamo izjemno ugodno ceno za sterilizacijo in kastracijo živali, saj občani občine Medvod za svoje lastniške hišne ljubljence prispevate 20€ na mačko. Sterilizirate ali kastrirate lahko do tri mačke na lastnika.

Za odlov prostoživečih mačk bodo poskrbeli člani Društva Reks in Mila, jih odpeljali v veterinarsko kliniko, kjer jih bodo oskrbeli in označili z mednarodno oznako (zareza v levo uho). Mačke bodo po sterilizaciji v kliniki ostale do prihodnjega dne, nato bodo vrnjene na lokacije oziroma se bo zanje poiskalo domove.

Lastnike mačk prosimo, da poseg naročijo v veterinarski kliniki Tristokosmatih (Kajuhova ulica 5a, Ljubljana) na telefon 01 544 36 58 ali 031 790 600. Občane tudi prosimo, da lokacije prostoživečih mačk in mačk brez lastnikov sporočite Društvu Reks in Mila na telefonski številki 031 391 056 ali 068 634 081.

Akcija sterilizacij in kastracij

MOTENA PRESKRBA S PITNO VODO

04.02.2016

Obveščamo vas, da dne 5.2.2016 med 8. in 13. uro v Rakovniku ne bo preskrbe s pitno vodo, zaradi prevezave na javnem vodovodnem omrežju.

Prosimo za razumevanje!

VKLOP DALJNOVODA

04.02.2016

Investitor projekta Prestavitev dvosistemskega daljnovoda DV 110kV Kleče – Okroglo II in DV 110kV Medvode – Mavčiče podjetje ELES obvešča, da bo 4. februarja 2016, dopoldan izveden vklop daljnovoda.

Občane obveščamo, da bo od danes naprej daljnovod pod napetostjo.

VRTEC MEDVODE VPISUJE OTROKE 2016/17

02.02.2016

Vrtec Medvode vabi starše predšolskih otrok k vpisu svojih otrok v programe predšolske vzgoje v šolskem letu 2016/17 ... Vpis bo potekal do 15. marca 2016.

Več o tem na spletni strani Vrtca Medvode ...
 

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS

01.02.2016

V petek, 29. januarja, je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Medvode v letu 2016.

Zadnji dan za prijave je ponedeljek, 29. februar 2016.

Razpisna dokumentacija ...
 

OBVESTILO O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA PUP

01.02.2016

Obveščamo o začetku javne razgrnitve osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje, in sicer od 1. februarja do 1. marca 2016. Javna obravnava bo 10. februarja 2016, ob 16:30, v veliki sejni sobi občine.

Več o tem ...

 

OBVESTILO O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA OLN

01.02.2016

Obveščamo o začetku javne razgrnitve osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja SE 12/1-3-del Na Klancu, in sicer od 1. do 15. februarja 2016. Javna obravnava bo 10. februarja 2016, ob 15:30, v veliki sejni sobi občine.

Več o tem ...

 

OBVESTILO O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA PUP

01.02.2016

Obveščamo o začetku javne razgrnitve osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smlednik, in sicer od 1. do 15. februarja 2016. Javna obravnava bo 10. februarja 2016, ob 16:00, v veliki sejni sobi občine.

Več o tem ...

 

MOTENA PRESKRBA S PITNO VODO

27.01.2016

Danes, 27. januarja, med 9:00 in 14:00, v Mošah in Dragočajni ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo ta motena zaradi odpravljanja posledic okvare na javnem vodovodnem omrežju ...

Prosimo za razumevanje!
 

OBJAVLJENA JAVNA RAZPISA

25.01.2016

V petek, 22. januarja, sta bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena javna razpisa, in sicer:
- za sofinanciranje programov športa v Občini Medvode za leto 2016 (rok prijave: 9. februar 2016),

- o sofinanciranju kulturne dediščine v Občini Medvode v letu 2016 (rok prijave: 22. februar 2016).

Objavi v uradnem listu

Razpisni dokumentaciji
 

MOTENA PRESKRBA S PITNO VODO

22.01.2016

Danes, v petek, 22. januarja, med 9:00 in 13:00, v Dragočajni ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo ta motena zaradi odpravljanja posledic okvare na javnem vodovodnem omrežju ...

Prosimo za razumevanje!
 

TRINAJSTA SEJA OBČINSKEGA SVETA

18.01.2016

Obveščamo vas, da bo 13. seja Občinskega sveta Občine Medvode v sredo, 27. januarja 2016, ob 16:30, v sejni dvorani Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12 ...

Sklic seje občinskega sveta ...
Gradivo za sejo ...
 

ZAPORA CESTE OB VRTCU NA SVETJU - PRESTAVITEV DALJNOVODA

14.01.2016

Obveščamo vas, da bo zaradi prestavitve trase daljnovoda na Svetju, dnevno (med 7:00 in 17:00) vzpostavljena popolna zapora ceste ob vrtcu na Svetju (LK 252160). Trajanje zapore bo predvidoma potekalo od 25.1.2016 do 9.2.2016 (Slika 1).

V času trajanja popolne zapore, bo obvoz urejen Po Finžgarjevi ulici (LZ 252020) in Ostrovrharjevi ulici (LK 252110) (Slika 2). Zapora ne bo veljala za prebivalce soseske »NA KLANCU« (Finžgarjeva ulica od št. 16 do 16E). V času popolne zapore bo popolnoma zaprt tudi pločnik. V času zapore pločnika bo pot za pešce med Finžgarjevo ulico in Ostrovrharjevo ulico možna po pločniku ob Ostrovrharjevi ulici ter naprej po poti mimo vrtca in OŠ Medvode preko parkirišča ob Finžgarjevi ulici. (Slika 2).

V času izvedbe del bo na Finžgarjevi ulici (Slika 3) ter na Ostrovrharjevi ulici (Slika 4) vzpostavljena 10 minutna popolna zapora brez vodenja obvoza. Na vsaki lokaciji bo popolna zapora vzpostavljena 2 krat za čas demontaže in montaže novih vodnikov. Urejen je tudi obvoz za avtobusno linijo LPP, številka 30.

Prosimo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne signalizacije ...

[ Slika 1 ]   [ Slika 2 ]   [ Slika 3 ]   [ Slika 4 ] 
 

POZIV OBČANOM ZA GOSTITELJE NA MEDNARODNEM SREČANJU

11.01.2016

Odbor za mednarodno sodelovanje občine Medvode predvidoma od 22. do 26. junija 2016 v Medvodah organizira mednarodno srečanje predstavnikov prijateljskih mest, na katerem bo v ospredju predstavitev Francije in mesta Crest. V ta namen pozivamo občanke in občane, ki imajo možnost in željo, naj se prijavijo za gostitelja v okviru mednarodnih izmenjav.

Imate na voljo sobo, ki bi jo za nekaj dni odstopili gostu iz tujine? Si želite obenem širiti obzorje, spoznavati tuje dežele, običaje, kulturo in obenem utrjevati svoje znanje tujega jezika? Ste poslovno aktivno sodelovali s tujino in obvladate katerega od tujih jezikov? Gostitelj gostu večinoma nudi nočitev in zajtrk, po želji tudi sodeluje pri programu izmenjave s svojim znanjem in strokovnostjo, kar pa ni pogoj. V zameno je, če izrazi željo, gostitelj udeleženec na morebitnem povratnem obisku prijateljskega mesta.

Prijavite se v bazo potencialnih gostiteljev v Občini Medvode. Sporočite svoje ime in priimek, kontaktno e-pošto ali telefonsko številko, koliko ležišč nudite, v katerih od tujih jezikov aktivno ali pasivno se sporazumevate ter svoje področje delovanja.

Svoje podatke posredujte na naslov:
Občina Medvode, Odbor za mednarodno sodelovanje, Cesta Komandanta Staneta 12, 1215 Medvode ali po e-pošti: vanja.locniskar@gmail.com.
 

Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v Svet Javnega zavoda Sotočje Medvode, s področja turizma in mladinskih dejavnosti – PONOVNI POZIV

04.01.2016

Občinski svet Občine Medvode je na 9. seji dne 30.9.2015 sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode (v nadaljevanju Javni zavod Sotočje Medvode), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 88/2015 z dne 20.11.2015.

V skladu z določbo 10. člena navedenega odloka Svet zavoda sestavlja pet članov, od katerih so štirje predstavniki ustanoviteljice, ki jih izmed strokovnjakov oziroma poznavalcev s področja dela zavoda imenuje občinski svet na predlog zainteresirane javnosti, in sicer enega s področja športa, enega s področja turizma, enega s področja kulture in enega s področja mladinskih dejavnosti.

Na podlagi javnega poziva z dne 02.12.2015 je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja že izbrala kandidata s področja športa in s področja kulture, tako da se ponovni poziv nanaša le na posredovanje kandidatur za področje turizma in področje mladinske dejavnosti.

Javni poziv
 

JAVNA RAZGRNITEV PUP, PLANSKA CELOTA 9, MEDVODE

23.12.2015

Objavljamo Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9, Medvode.

Osnutek odloka je dostopen na naslednji povezavi: http://www.medvode.si/seje_obc_sveta/seje_2014_2018/gradivo/12_seja/8.pdf

Javno naznanilo:

http://www.medvode.si/aktualno/doc05422420151230100907.pdf

 

OBVESTILO

23.12.2015

Občanke in občane obveščamo, da Občinska uprava Občine Medvode dne 24. in 31.12.2015 posluje do 12:00.

Hvala za razumevanje!
 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

15.12.2015

Občina Medvode objavlja namero o sklenitvi podajne pogodbe za nepremičnino v Zgornjih Pirničah št. 13, nekdanji Vrtec Pirniče, stavba s pripadajočim zemljiščem parc. št. 177/2 v izmeri 275 m2 in parc. št. 177/28 v izmeri 1056 m2, obe k.o. Zgornje Pirniče.

Več o tem...
 

DVANAJSTA SEJA OBČINSKEGA SVETA

15.12.2015

Obveščamo vas, da bo 12. seja Občinskega sveta Občine Medvode v sredo, 23. decembra 2015, ob 16:30, v sejni dvorani Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12 ...

Sklic seje občinskega sveta
Gradivo, obravnavano na seji
 


ARHEOLOŠKE RAZISKAVE NA SVETJU

14.12.2015

Objavljamo zanimivo poročilo o arheoloških raziskavah v naši občini. Projekt je izvajala Skupina stik, Zavod za preučevanje povezovalnih področij preteklosti in sedanjosti (www.skupinastik.si).

Poročilo (pdf)  ...
 

JAVNI POZIV ZAVODA ZA ŠPORT IN TURIZEM MEDVODE

11.12.2015

Posredujemo povezavo do javnega poziva za predlaganje kandidatov za športna priznanja za leto 2015 (poziv objavlja Javni zavod za šport in turizem Medvode):
http://www.zstmedvode.si/?t=00300084

Dokumenti javnega poziva zavoda:
Javni poziv
Obrazec za prijavo
Pravilnik o priznanjih
 

OBVESTILO O ZAPORI CESTE

13.11.2015

Obveščamo vas, da bo med 16. novembrom in 24. decembrom 2015 zaprta cesta JP751831 v Rakovniku zaradi gradnje opornega zidu in gradnje meteorne in odpadne kanalizacije. Več informacij najdete v pripetem dovoljenju, natančna lokacija pa je označena na zemljevidu ...

Dovoljenje
Načrt
 

register javnih in zasebnih vrtcev

04.08.2015

Staršem, ki imajo težave pri iskanju prostega mesta v vrtcu, ki bi ga obiskoval njihov otrok, posredujemo povezavo do podatkovne baze Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, registra javnih in zasebnih vrtcev (register omogoča možnost preverjanja stanja kapacitet): https://krka1.mss.edus.si/registriweb/SeznamVrtci.aspx


 
AKTUALNO-ARHIV
 

 
 

 
Osveženo: 11. feb. 2016