Prva stran Pišite nam Site map - Preglednica  English
 

 

 

OVE

Občina Medvode

Začasni zbirni center

 

 

 
Občina Medvode
 
 
 KONTAKT ...Občina Medvode
Cesta komandanta Staneta 12
1215 Medvode
Telefon: 01/361-95-10
Faks: 01/361-16-86

E-naslov: obcina@medvode.si
MŠ: 5874564
ID za DDV: SI20991517
Uradne ure občinske uprave
ponedeljek, od 800 do 1100 in od 1300 do 1500
sreda, od 800 do 1100 in od 1300 do 1630
petek, od 800 do 1200

Uradne ure župana
ponedeljek, od 800 do 1100 in 1300 do 1500 
 AKTUALNO ...
 

Zaključek zimskih šolskih počitnic

26.02.2015

Policija opozarja


V petek 27. 2. 2015 se zaključujejo zimske šolske počitnice, zaradi česar se bodo učenci v ponedeljek 2. 3. 2015 vrnili v šolske klopi.
Vse udeležence v cestnem prometu prosimo in opozarjamo, da v bližini šol in na šolskih poteh, dosledno upoštevajo cestno prometne predpise in hkrati pazijo na varnost otrok, kot tudi drugih udeležencev v cestnem prometu. Otroci spadajo v najšibkejšo skupino udeležencev cestnega prometa, zaradi česar moramo biti na njih pozorni vsi udeleženci v cestnem prometu in jim omogočiti varno udeležbo v cestnem prometu.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče

18.02.2015

Občinski svet Občine Medvode je na svoji 4. seji, ki je bila dne 10.2.2015, sprejel osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče.

Osnutek odloka bo javno razgrnjen od 19.2.2015 do 5.3.2015 v prostorih Občine Medvode in KS Pirniče.

Javna obravnava bo organizirana 4.3.2015 ob 16.00 uri v pritličju Občine Medvode.


Več o tem...

OBVESTILO UPORABNIKOM MEDVOŠKE CESTE IN DONOVE CESTE V OBČINI MEDVODE

17.02.2015

Od predvidoma ponedeljka 23.02.2015 od 8.00 ure do predvidoma 14.03.2015, bo na križišču Medvoške ceste in Donove ceste promet oviran, zaradi izgradnje vodovodnega jaška.

Uporabnike prosimo, da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo in nevarnost, zaradi bližine gradbišča. V nočnem času bo zapora osvetljena in zavarovana fizično, oziroma z gradbiščno ograjo.

Skica zapore

Prosimo za razumevanje!

POPOLNA ZAPORA ZBILJSKE CESTE

16.02.2015

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

obveščamo vas, da bo zaradi težavnosti gradnje ter neugodnih vremenskih razmer popolna zapora po Zbiljski cesti veljala predvidoma do 30.4.2015. Na območju zapore bo dovoljen lokalni promet, pri čemer se šteje, da je možen dostop do vseh podjetij za obisk strank, uporabnikov ter za dostavo.

Stanovalce in uporabnike ceste prosimo za potrpežljivost in razumevanje.


JAVNO NAZNANILO

04.02.2015

Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Medvode za leto 2015.

Več o tem....Osnutek odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2015

03.02.2015

Župan Občine Medvode je sklical 4. redno sejo Občinskega sveta občine Medvode, ki bo v torek, 10. februarja 2015, ob 18. uri. Pod 8. točko dnevnega reda bodo članice in člani občinskega sveta obravnavali Osnutek odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2015 (gradivo), ki je zaradi poslabšane finančne situacije zelo tehnično naravnan.

Občani lahko utemeljene pisne pripombe k osnutku proračuna posredujete Sanji Malej, vodji Oddelka za proračun in finance, najkasneje do petka, 6. februarja 2015, na elektronski naslov malej@medvode.si

Sklic 4. redne seje
Gradivo za 4. redno sejoVRTEC MEDVODE OBVEŠČA O VPISU OTROK

03.02.2015

Vrtec Medvode starše obvešča o razpisu za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2015/16.
Rok za prijavo na obrazcu, ki ga starši najdejo na spletnih straneh vrtca, je 15. marec 2015.

Informacije o razpisu: http://www.vrtec-medvode.si/vpis-v-vrtec-medvode/register javnih in zasebnih vrtcev

21.01.2015

Staršem, ki imajo težave pri iskanju prostega mesta v vrtcu, ki bi ga obiskoval njihov otrok, posredujemo povezavo do podatkovne baze Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, registra javnih in zasebnih vrtcev (register omogoča možnost preverjanja stanja kapacitet): https://krka1.mss.edus.si/registriweb/SeznamVrtci.aspxPOPOLNA ZAPORA DELA OBČINSKE CESTE KOMANDANTA STANETA

13.01.2015

Obveščamo vas, da se bodo 14.01.2015 pričela dela gradnje javne kanalizacije od črpališča Medvode do objekta na naslovu Cesta komandanta Staneta 9 in sicer v dolžini 65m.

Ves čas gradnje, torej od 14.01.2015 do 07.02.2015, bo veljala na delu Ceste komandanta Staneta začasna prepoved prometa s popolno zaporo.

Več o tem ...
Grafični prikaz obovozaKANDIDATI ZA OBČINSKA PRIZNANJA

05.01.2015

Komisija za priznanja Občine Medvode vabi posameznike, skupine občanov, podjetja, zavode, društva, druge organizacije in skupnosti z območja občine Medvode, da predlagajo KANDIDATE ZA OBČINSKA PRIZNANJA.
Predloge sprejema komisija do vključno 20. 3. 2015

Več o tem ...OBVESTILO O STANJU POSTOPKA

19.11.2014

Obvestilo občanom o stanju postopka sprejetja Občinskega prostorskega načrta Občine Medvode

Več o tem ...

Organigram ...OBVESTILO O ZAPORI CESTE

18.11.2014

Popolna zapora Zbiljske ceste od 24.11.2014 (nov datum zapore)

Ob
veščamo vas, da se bo začela gradnja vodovoda, gradnja ter rekonstrukcija kanalizacije za odpadne vode in gradnja plinovoda po Zbiljski cesti ...

Več o tem ...pomoč občine pri odpravljanju materialne ogroženosti družin

24.09.2014


Občani in njihove družine, ki ste se zaradi odplačevanja mesečnih obrokov stanovanjskega kredita ali drugih nekrivdnih razlogov znašli v finančnih težavah, se lahko obrnete po denarno pomoč na Občinsko upravo Občine Medvode, Oddelek za družbene dejavnosti.

Več informacij ...

Obrazec vloge ...
PRIJAZNO VAbilo starejšim oBČANOM

16.05.2014

Društvo Premik vabi k sodelovanju starejše osebe, ki si želijo družbe, sprehoda, klepeta ali kakšne prostočasne dejavnosti.

Društvo Premik v Medvodah organizira ekipo prostovoljcev (večinoma so to študenti), ki bodo redno obiskovali tiste starejše, ki si želijo druženja in/ali spremljanja pri vsakodnevnih opravilih (knjižnica, zdravnik, trgovina). Uporabnik in prostovoljec se sama dogovorita o terminu in času trajanja obiska. Prav tako se med seboj dogovorita, česa si želita in kaj lahko skupaj počneta.

Društvu Premik starejši občani in njihovi svojci lahko zaupate, saj ga finančno in organizacijsko podpira tudi naša občina. Poskrbimo, da naši občani v starosti ne bodo osamljeni!

Več o tem (pdf datoteka, wordov dokument) ... 
AKTUALNO-ARHIV
 

 
 

 
Osveženo: 26. feb. 2015