Prva stran Pišite nam Site map - Preglednica  English
 

 

 

OVE

Občina Medvode

Začasni zbirni center

 

 

 
Občina Medvode
 
 
 KONTAKT ...Občina Medvode
Cesta komandanta Staneta 12
1215 Medvode
Telefon: 01/361-95-10
Faks: 01/361-16-86

E-naslov: obcina@medvode.si
MŠ: 5874564
ID za DDV: SI20991517
Uradne ure občinske uprave
ponedeljek, od 800 do 1100 in od 1300 do 1500
sreda, od 800 do 1100 in od 1300 do 1630
petek, od 800 do 1200

Uradne ure župana
ponedeljek, od 800 do 1100 in 1300 do 1500 
 AKTUALNO ...
 

register javnih in zasebnih vrtcev

21.1.2015

Staršem, ki imajo težave pri iskanju prostega mesta v vrtcu, ki bi ga obiskoval njihov otrok, posredujemo povezavo do podatkovne baze Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, registra javnih in zasebnih vrtcev (register omogoča možnost preverjanja stanja kapacitet): https://krka1.mss.edus.si/registriweb/SeznamVrtci.aspx

POPOLNA ZAPORA DELA OBČINSKE CESTE KOMANDANTA STANETA

13.1.2015

Obveščamo vas, da se bodo 14.01.2015 pričela dela gradnje javne kanalizacije od črpališča Medvode do objekta na naslovu Cesta komandanta Staneta 9 in sicer v dolžini 65m.

Ves čas gradnje, torej od 14.01.2015 do 07.02.2015, bo veljala na delu Ceste komandanta Staneta začasna prepoved prometa s popolno zaporo.

Več o tem ...
Grafični prikaz obovoza


Uporabniki Snage dobili dobropis v višini decembrskega računa za ravnanje z odpadki

09.01.2015

Občane obveščamo, da so prizadevanja občanov, Občine Medvode in Javnega podjetja Snaga pri spremembah na področju ločevanja odpadkov obrodila sadove, saj pri ravnanju z odpadki dosegamo odlične rezultate in tako zmanjšujemo stroške. V javnem podjetju Snaga so vsem uporabnikom izdali dobropis v višini decembrskega računa za ravnanje z odpadki. Razlog za dobropis je močno povečan delež ločeno zbranih odpadkov in posledično manjši delež odloženih odpadkov. Delni poračun za leto 2014 je v višini zneska decembrskega računa, zato so uporabnikom poleg računa in plačilnega naloga za december poslali še dodatni dokument, in sicer dobropis za delni poračun za leto 2014. Na računih, ki jih prejmejo uporabniki, je zapisan znesek opravljene storitve, dobropis pa je izdan v enaki višini kot račun. Vrednost plačilnega naloga je posledično 0 evrov. V Občini Medvode smo kot solastnik Javnega podjetja Snaga veseli doseženega rezultata, občanom pa se zahvaljujemo za vestno in odgovorno ravnanje z odpadki. Tudi v prihodnje se moramo truditi za zmanjšanje količine odpadkov in povečanje deleža ločenih odpadkov.


Sporočilo za javnost


Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta občinskega inšpektorja

09.01.2015

Občina Medvode objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta občinskega inšpektorja


Več o tem ...KANDIDATI ZA OBČINSKA PRIZNANJA

05.01.2015

Komisija za priznanja Občine Medvode vabi posameznike, skupine občanov, podjetja, zavode, društva, druge organizacije in skupnosti z območja občine Medvode, da predlagajo KANDIDATE ZA OBČINSKA PRIZNANJA.
Predloge sprejema komisija do vključno 20. 3. 2015

Več o tem ...POZIV KULTURNO UMETNIŠKIM USTVARJALCEM

18.12.2014

Poziv za posredovanje predlogov in obrazložitev predlogov sprememb in dopolnitev Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list Republike Slovenije, št. 27/05) ...

Besedilo poziva ...oBVESTILO O ZAKLJUČENEM POSTOPKU JAVNEGA POZIVA

12.12.2014

Občina Medvode je tudi letos nagradila študente, in sicer je v skladu z vrstnim redom iz pravilnika in 6. točke javnega poziva sredstva namenila za naslednje nagrade:
- 3 vloge za doktorat znanosti,
- 1 vloga za magisterij znanosti,
- 0 vlog za magisterij stroke na enovitem magistrskem študiju,
- 11 vlog za magisterij stroke,
- 8 vlog za diplomo na prejšnjih univerzitetnih programih,
- 40 vlog za diplomo na univerzitetnih programih,
- 13 vlog za diplomo na visokošolskih programih.

Žal je zaradi omejenih proračunskih sredstev 55 sicer ustreznih vlog za letnik dodiplomskega študija ostalo nenagrajenih.

Besedilo zaključenega javnega poziva:
http://www.medvode.si/…/Nagrade_studen…/javni_poziv_2014.pdfpomoč občine pri PREHRANI UČENCEV

02.12.2014


Cenjeni starši osnovnošolskih otrok!

Materialno ogroženim družinam Občina Medvode izdaja odločbe o kritju stroškov kosil učencem v osnovni šoli. Odločbe se v skladu s predpisom izdajajo za čas koledarskega leta, osnovne šole in drugi izobraževalni zavodi pa občini vsak mesec pošiljajo račune za kritje stroškov prehrane ...

Spoštovani starši, ki pomoč občine že uporabljate, ne pozabite, da morate v decembru ali januarju podaljšati veljavnost svojih odločb tudi za leto 2015.

Več informacij z obrazcem vloge najdete na tem mestu ...
OBVESTILO O STANJU POSTOPKA

19.11.2014

Obvestilo občanom o stanju postopka sprejetja Občinskega prostorskega načrta Občine Medvode

Več o tem ...

Organigram ...OBVESTILO O ZAPORI CESTE

18.11.2014

Popolna zapora Zbiljske ceste od 24.11.2014 (nov datum zapore)

Ob
veščamo vas, da se bo začela gradnja vodovoda, gradnja ter rekonstrukcija kanalizacije za odpadne vode in gradnja plinovoda po Zbiljski cesti ...

Več o tem ...POPLAVE

05.11.2014

OBRAZCI ZA PRIJAVO ŠKODE in protipoplavne vreče

Povezava do strani z obrazci za oceno škode se nahaja na povezavi: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os71.htm

Protipoplavne vreče za pesek se nahajajo na Občini Medvode, pesek za polnjenje vreč pa se nahaja na lokaciji deponije Gradkop v Sori, kjer si lahko vsak krajan vrečo sam napolni in odpelje na ogroženo lokacijo.
OBVESTILO UPORABNIKOM MEDVOŠKE CESTE IN LOKALNE CESTE MEDVODE-VERJE V OBČINI MEDVODE

25.09.2014


Od predvidoma torka 30.09.2014 od 8.00 ure do predvidoma 25.12.2014 , bo na Medvoški cesti od občine do nogometnega igrišča in LC Medvode-Verje od »Blagovnega centra« do vhoda v Donit promet oviran zaradi rekonstrukcije odseka v dolžini 700 m.

Uporabnike prosimo, da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo in nevarnost, zaradi bližine gradbišča. O morebitnih preusmeritvah in obvozih vas bomo obveščali.

Hvala za razumevanje!pomoč občine pri odpravljanju materialne ogroženosti družin

24.09.2014


Občani in njihove družine, ki ste se zaradi odplačevanja mesečnih obrokov stanovanjskega kredita ali drugih nekrivdnih razlogov znašli v finančnih težavah, se lahko obrnete po denarno pomoč na Občinsko upravo Občine Medvode, Oddelek za družbene dejavnosti.

Več informacij ...

Obrazec vloge ...
PRIJAZNO VAbilo starejšim oBČANOM

16.05.2014

Društvo Premik vabi k sodelovanju starejše osebe, ki si želijo družbe, sprehoda, klepeta ali kakšne prostočasne dejavnosti.

Društvo Premik v Medvodah organizira ekipo prostovoljcev (večinoma so to študenti), ki bodo redno obiskovali tiste starejše, ki si želijo druženja in/ali spremljanja pri vsakodnevnih opravilih (knjižnica, zdravnik, trgovina). Uporabnik in prostovoljec se sama dogovorita o terminu in času trajanja obiska. Prav tako se med seboj dogovorita, česa si želita in kaj lahko skupaj počneta.

Društvu Premik starejši občani in njihovi svojci lahko zaupate, saj ga finančno in organizacijsko podpira tudi naša občina. Poskrbimo, da naši občani v starosti ne bodo osamljeni!

Več o tem (pdf datoteka, wordov dokument) ... 
AKTUALNO-ARHIV
 

 
 

 
Osveženo: 22. jan. 2015