Prva stran Pišite nam Site map - Preglednica     
 


Začasni zbirni center
Občina Medvode
OVE

 

 
Občina Medvode
 
 
 KONTAKT ...Občina Medvode
Cesta komandanta Staneta 12
1215 Medvode
Telefon: 01/361-95-10
Faks: 01/361-16-86

E-naslov: obcina@medvode.si
MŠ: 5874564
ID za DDV: SI20991517
Uradne ure občinske uprave
ponedeljek, od 800 do 1100 in od 1300 do 1500
sreda, od 800 do 1100 in od 1300 do 1630
petek, od 800 do 1200

Uradne ure župana
ponedeljek, od 800 do 1100 in 1300 do 1500 
 AKTUALNO ...
 

MENJAVANJE OBSTOJEČIH LUČI JAVNE RAZSVETLJAVE

06.10.2015

V ponedeljek se je na Gorenjski cesti začelo z menjavo 30 let starih obstoječih luči javne razsvetljave. Menjava luči poteka na odseku 0212 Jeprca – Ljubljana Šentvid (od km 2.030 do km 3.790), od gostilne na Klancu do železniškega prehoda v Preski. Izvajalec menjave luči je podjetje LE-Tehnika, d. o. o., Kranj, ki bo 51 obstoječih luči, moči 250 W, zamenjalo z led lučmi. Led luči imajo moč 115 kW in svetilnost 13.950 lm. Na vsaki luči bomo prihranili 0,267 evra na dan, kar znese na leto za 51 zamenjanih luči cca 4.900 evrov.

Menjava luči naj bi bila zaključena do petka, 9. oktobra. Luči javne razsvetljave menjamo, ker ne ustrezajo uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list Republike Slovenije, številka 39/06) ...

Ponovljeni postopek javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Medvode

02.10.2015

Predmet prodaje je nepremičnina v Zgornjih Pirničah št. 13, nekdanji Vrtec Pirniče, stavba s pripadajočim zemljiščem parc. št. 177/2 in 177/28, obe k.o. 1974 Zgornje Pirniče, v občini Medvode.

Več o tem...


Obvestilo o spreminjanju mladinskega pravilnika

29.09.2015

Odbor za mladino pri Občinskem svetu Občine Medvode je na svoji 4. seji odločil, da je treba prenoviti Pravilnik za vrednotenje ter sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Medvode, ki je podlaga za dodeljevanje sredstev na vsakoletnem občinskem javnem razpisu.

Zato odbor poziva vse, ki delujejo na mladinskem področju v občini, da svoje predloge za spremembe pravilnika sporočijo do 20. oktobra 2015 na elektronski naslov:
tatjana.komac@medvode.si

Vito Klavora,
Predsednik odbora

PS:
Besedilo trenutno veljavnega pravilnika najdete na naslovu:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=49851


Javni POZIV

22.09.2015

Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom Občine Medvode v letu 2015.
Rok za prijavo je do vključno petka, 6.11.2015

 Več o tem...


INFORMACIJA O ČIŠČENJU VODOTOKA MAVELJŠČICA

16.09.2015

Posredujemo informacijo o čiščenju vodotoka Mavelščica skozi naselje Seničica. Čiščenje zajema odvzem naplavin iz vodotoka in čiščenje struge v dolžini 660 metrov s povprečno širino dveh metrov ter tudi zagotovitev prevodnosti odprtine pod tako imenovanim Napoleonovim mostom.

Zaradi stalnega poplavljanja potoka Maveljščica smo s koncesionarjem za vzdrževanje vodotokov s strani Agencije Republike Slovenije za okolje, dne 26. 8. 2015, sklenili pogodbo o enkratnem čiščenju struge potoka Maveljščica. Uvedba v posel s podjetjem Hidrotehnik, vodnogospodarsko podjetje, d. d., je bila 9. 9. 2015. Uvedbo v posel je izpeljal Franci Jeraj, ki vrši nadzor nad izvedbo del. Trasa čiščenja struge z odvzemom odvečnega materiala poteka na dolžini 660 metrov od Napoleonovega mostička do hiše Seničica 16. S sanacijskimi deli naj bi se zaključilo v tem tednu. Razlog za sanacijo s strani Občine Medvode je nevzdrževanje potokov na splošno s strani upravljavca vodotokov, to je Agencije Republike Slovenije za okolje. Ker se na večini vodotokov v Občini Medvode že vsaj dvajset let niso izvajala nikakršna vzdrževalna dela, je bilo treba zaradi prevelike količine nanesenega materiala v vodotokih sprejeti odločitev glede čiščenja struge vodotoka z odvzemom odvečnega materiala. Posledice rednega nevzdrževanja vodotokov s strani Agencije Republike Slovenije za okolje se kažejo v obliki tega, da vodotoki prestopajo bregove in povzročajo poplave ter povzročajo dodatno škodo. Strošek čiščenja struge na omenjenem odseku je 15.500 evrov in ga bo v celoti krila Občina Medvode, saj Agencija Republike Slovenije za okolje po svojih planih nima sredstev za redno vzdrževanje potokov. Kot zanimivost naj povemo, da je bila samo ureditev potoka Ločnica po lanskoletnem žledu ocenjena na milijon evrov ...

Zemljevid z označenim območjem čiščenja ...


OBVESTILO O ODPISU DOLGOV

05.08.2015

Obveščamo vas, da je tudi Občina Medvode podpisala sporazum o odpisu dolgov ...

Šole in vrtci, katerih ustanoviteljica je Občina Medvode (Vrtec Medvode, OŠ Preska, OŠ Medvode, OŠ Pirniče, OŠ Simona Jenka), ter javna podjetja, v katerih ima Občina Medvode svoj delež (Javno podjetje Komunala Kranj, d. o. o., in Javni holding Ljubljana, d. o. o.), bodo odpisovali dolgove ...

Več o tem:
Obvestilo o odpisu dolgov (informacija občine v pdf)
http://www.paketpomoci.si/pomoc-ob-dolgovih.html (spletna stran ministrstva z drugimi informacijami in posebnim obrazcem predloga za sklenitev dogovora o odpustu dolga)

register javnih in zasebnih vrtcev

04.08.2015

Staršem, ki imajo težave pri iskanju prostega mesta v vrtcu, ki bi ga obiskoval njihov otrok, posredujemo povezavo do podatkovne baze Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, registra javnih in zasebnih vrtcev (register omogoča možnost preverjanja stanja kapacitet): https://krka1.mss.edus.si/registriweb/SeznamVrtci.aspx

OBVESTILO O ZAPORAH CEST ZARADI GRADNJE TRGOVSKEGA CENTRA

29.07.2015

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

obveščamo vas, da bo zaradi gradnje poslovno trgovskega kompleksa Spar na Gorenjski cesti v središču Medvod, investitorja Projekt SM nepremičnine, d.o.o., Dolenjska cesta 318, 1291 Škofljica, spremenjen prometni režim na okoliških občinskih cestah, in sicer:

1. Delna zapora
- lokalne ceste Medvode – Goričane
, v delu od križišča z Gorenjsko cesto do železniške postaje Medvode;
- dela Ceste ob Sori, v križišču s Cesto komandanta Staneta pri Gostilni Bencak
v času od 27.7.2015 do 30.9.2015,
ki bo potekala v treh fazah in sicer:
v I. fazi bo promet potekal dvosmerno po delu vozišča, v II. fazi bo promet iz smeri Medvode - Goričane potekal po levi oziroma desni strani vozišča in v II. in III. fazi bo promet iz smeri Goričane - Medvode preusmerjen na obvoz, ki bo potekal po lokalni cesti Medvode - Sora - Puštal, v delu Goričane - Vaše - Preska do železniškega prehoda in nato na Gorenjsko cesto. V III. fazi bo izvedena občasna popolna zapora Ceste ob Sori, v delu križišča s Cesto komandanta Staneta pri Gostilni Bencak. Popolna zapora tega priključka bo kratkotrajna, predvidoma največ dva delovna dneva.

2. Popolna zapora
- dela Barletove ceste
, v delu od priključka na Gorenjsko cesto do železniškega podhoda; v času od 27.7.2015 do 31.8.2015.
V času popolne zapore dela Barletove ceste bodo pešci in kolesarji iz smeri Preske od podhoda pod železnico preusmerjeni na makadamsko pot ob železnici, mimo bencinskega servisa, čez prehod preko Gorenjske ceste in nato nazaj proti centru Medvod.

3. Delna zapora
- dela Barletove ceste
, v delu od priključka na Gorenjsko cesto do železniškega podhoda; v času od 1.9.2015 do 30.9.2015.

Promet za pešce in kolesarje bo v tem času omogočen preko urejenega koridorja za pešce in kolesarje, ki bo potekal ob desnem ali levem robu rekonstruirane Barletove ceste.
Območje delne in popolne zapore bo opremljeno z ustrezno prometno signalizacijo. Zapore bodo trajale 24 ur dnevno.

Odgovorna oseba za namestitev, vzdrževanje in odstranitev začasne prometne signalizacije je g. Dušan Resnik, CGP, tel: 051 380 069.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

Podrobneje o tem ...

Javni poziv za vstop oziroma članstvo v lokalni akcijski skupini

28.04.2015

>Obveščamo vas, da je odprt Javni poziv za vstop oziroma članstvo v lokalni akcijski skupini na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice.

Več informacij o javnem pozivu, pogojih za članstvo in pravicah članov najdete v priloženih dokumentih ter na
spletni strani RRA LUR.

Vse zainteresirane vabimo, da nam pošljejo izpolnjene pristopne izjave na naslov: RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte na e-naslov: las(at)ljubljana.si.

Javni poziv za vstop oziroma članstvo v lokalni akcijski skupini v programskem obdobju 2014–2020

Izjava glede namere o včlanitvi v lokalno akcijsko skupino na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice

JAVNI RAZPIS

02.04.2015

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Medvode za leto 2015.

Zadnji dan za prijavo je 30. november 2015.


Več o tem ...


 
AKTUALNO-ARHIV
 

 
 

 
Osveženo: 07. okt. 2015