Prva stran Pišite nam Site map - Preglednica     
 


Začasni zbirni center
Občina Medvode
OVE

 

 
Občina Medvode
 
 
 KONTAKT ...
   
Občina Medvode
Cesta komandanta Staneta 12
SI-1215 Medvode
Telefon: 01/361-95-10
+38613619510
Telefaks: 01/361-16-86
+38613611686

Elektronski naslov: obcina@medvode.si
Matična številka: 5874564
Identifikacijska številka za davek na dodano vrednost: SI20991517
Številka transakcijskega računa (IBAN): SI56-0127-1010-0000-594
Sprejemna pisarna odprta ves poslovni čas občinske uprave
ponedeljek
, torek, četrtek,
od 800 do 1500
sreda, od 800 do 1700
petek
, od 800 do 1300


Uradne ure občinske uprave za poslovanje s strankami

ponedeljek, od 800 do 1100 in od 1300 do 1500
sreda, od 800 do 1100 in od 1300 do 1700
petek, od 800 do 1100

Uradne ure župana
ponedeljek, od 800 do 1100 in 1300 do 1500


 AKTUALNO ...


JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO RABLJENEGA OSEBNEGA VOZILA VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 FSI 4M

18.05.2016

Obveščamo vas o zbiranju ponudb za prodajo vozila VOLKSWAGEN PASSAT.
Ponudbe zbiramo do 03.06.2016 do 9.00 ure.

Več o tem...


OBVESTILO O DELNI ZAPORI OBČINSKE CESTE

16.05.2016

Izvajalec del Gradkop Jožica Trampuš s.p. obvešča, da bo od dne 23. 5. 2016 do 6. 6. 2016, med 7.00 in 17.00, zaradi sanacije plazu delna zapora občinske ceste JP751587 Seničica-Golo Brdo med naseljema Seničica in Golo Brdo v dolžini 80m. Izvedena bo ureditev odvodnjavanja in rekonstrukcija ceste. Delna zapora bo urejena z odstopom prednosti. Točen datum delne zapore je odvisen od vremenskih razmer. Voznike prosimo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije.

Območje delne zapore


OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS

16.05.2016

Obveščamo o objavljenem Javnem razpisu za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode za leto 2016 in Javnem razpisu za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Medvode za leto 2016.

Več o tem ...
 

VSE GOSTINSKE OBRATE IN KMETIJE, NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST OBVEŠČAMO

12.05.2016

Vse gostinske obrate in kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost obveščamo, da je dne 30.4.2016 začel veljati novi Pravilnik o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Medvode. Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 31, ki je izšel dne 29.4.2016 (http://www.uradni-list.si/pdf/2016/Ur/u2016031.pdf#!/u2016031-pdf).

V skladu z 12. členom Zakona o gostinstvu in 11. členom Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost morajo gostinci določiti svoj obratovalni čas in ga prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu občinske uprave. Redni obratovalni čas občinska uprava le potrdi na predpisanem obrazcu, saj redni obratovalni čas gostinskega obrata (kmetije) določa državni pravilnik. Zakon o gostinstvu pa v istem členu daje lokalni skupnosti pristojnost, da sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov in značilnosti ter potrebe kraja in v skladu z državnim pravilnikom določi podrobnejša merila za določitev obratovalnega časa. Iz teh navedb izhaja, da je za določitev rednega obratovalnega časa, ki je po pravilniku določen med 6. in 22. uro, pristojna država, za določitev podaljšanega obratovalnega časa, to je od 22. ure dalje pa je pristojna občina sama. Pravilnik predvideva tudi enkratno (»enodnevno«) podaljšanje obratovalnega časa ne glede na redni ali že podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata in ne glede na časovne omejitve, ki jih predvideva pravilnik v 5. in 6. členu. Tovrstno dovoljenje je možno pridobiti, kadar se v gostinskem obratu odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, rojstno dnevne zabave, proslave, srečanja).

Novi obrazec za prijavo obratovalnega časa


JAVNI POZIV PROMOTORJEM K PODAJI VLOG O ZAINTERESIRANOSTI ZA IZVEDBO JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA ZA PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTIH OBČINE MEDVODE

11.05.2016

Občina Medvode na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) objavlja predmetni javni poziv promotorjem, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt celovite energetske obnove stavb in storitev energetskega upravljanja v okviru nabora javnih objektov v lasti Občine Medvode, po sistemu energetskega pogodbeništva. V načrtovanem javno-zasebnem partnerstvu želi Občina Medvode energetsko sanirati naslednje objekte: OŠ Simona Jenka Smlednik, POŠ Topol, POŠ Sora in Vrtec Medvode - enota Ostržek. Rok za ogled objektov in zastavljanje vprašanj je 13. maj, rok za posredovanje vlog o zainteresiranosti pa 25. maj.

Rok za ogled objektov in zastavljanje vprašanj smo podaljšali do 18.5.2016 

Več o tem...


PONOVNO OPOZORILO OBČANKAM IN OBČANOM

11.05.2016

Občanke in občane ponovno obveščamo, da na območju Občine Medvode praznjenje MKČN ter pretočnih in nepretočnih greznic izvaja Javno podjetje Vodovod Kanalizacija. Vsako gospodinjstvo v občini je vključeno v program praznjenja blata, ki je dostopen tudi na spletni strani: http://www.vo-ka.si/informacije/male-komunalne-cistilne-naprave-greznice/program-praznjenja-blata-iz-mkcn-obstojecih. Vsako gospodinjstvo pride na vrsto za praznjenje enkrat na tri leta. Še vedno velja leta 2014 sprejeti sklep Sveta ustanoviteljev javnih podjetij v Javnem holdingu Ljubljana, da se dodatna praznjenja greznic ne zaračunajo in torej občani lahko kadarkoli naročijo brezplačno praznjenje. Če potrebujete storitev praznjenja greznice ali blata iz MKČN pogosteje, kot je to predvideno v načrtu, lahko vsak delovni dan od 7.- 15. ure pokličite za dogovor o naročilu na telefonski številki 01 58 08 100 ali 080 8652 (izberite 2, nato izberite 1).

Več informacij najdete na spletni strani podjetja VO-KA:
http://www.vo-ka.si/informacije/male-komunalne-cistilne-naprave-greznice/praznjenje-nepretocnih-greznic-prevzem-blata-iz

 

OBVESTILO O UVELJAVITVI ODLOKA O POSEBNI IN PODREJENI RABI JAVNIH POVRŠIN

11.05.2016

Vse občane in uporabnike javnih površin v občini Medvode obveščamo, da je dne 14.4.2016 začel veljati Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin v občini Medvode, ki predstavlja novost na območju naše občine, saj na novo ureja pogoje in postopek oddaje javnih površin v najem oziroma uporabo. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 24, ki je izšel dne 1.4.2016.

Javne površine (ulice, ceste, tržnice, pločniki, parkirišča, zelenice, parki, športna in otroška igrišča), ki so v lasti občine, je na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja in plačilu uporabnine mogoče uporabljati v zasebne namene. Brez pridobljenega dovoljenja uporaba javne površine v zasebne namene ni dovoljena; v skladu z odlokom bo kršitelju izrečena globa.

Med drugim je na javnih površinah dovoljeno postaviti kiosk, gostinski vrt, samopostrežni avtomat, premično stojnico, vitrino in izložbo, posamezno opremo (npr. cvetlična korita, stojala za brezplačne časopise, polnilne točke, gradbeni odri) in drugo. Na javnih površinah je prav tako dovoljeno prirediti razstave, prireditve, shode ter razne promocije.

Zainteresirani prosilci oddajo vlogo za posebno in podrejeno rabo javne površine ter za izdajo soglasja za prodajo na medvoški tržnici na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si in v sprejemni pisarni v pritličju občinske stavbe. Vlogi je potrebno priložiti vse priloge, ki so določene kot obvezne za posamezno rabo površine ter poravnati upravno takso po Zakonu o upravnih taksah.

Izpolnjeno vlogo za sklenitev neposredne pogodbe so dolžni nemudoma oddati tudi sedanji najemniki oz. uporabniki javnih površin v lasti Občine Medvode. Skrajni rok za oddajo vloge je 27. maj 2016. V kolikor dosedanji najemniki oziroma uporabniki vloge ne bodo oddali v tem roku, bo ukrepal občinski inšpektor in odredil odstranitev vseh objektov na javni površini, ki jo zasedajo.

Dodatne informacije daje Meta Rotar (01 361 95 46, meta.rotar@medvode.si)

Vloga za posebno in podrejeno rabo javne površine ter za izdajo soglasja za prodajo na medvoški tržnici


MOTENA PRESKRBA S PITNO VODO

10.05.2016

Danes, 10. maja, med 9:00 in 13:00 uro, na Ladji ne bo preskrbe s pitno vodo, oziroma bo le ta motena, zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju in med 11. in 13. uro, na Jamnikovi in Trampuževi ul. ter na Donovi cesti ne bo preskrbe s pitno vodo, oziroma bo le ta motena, zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju.

Prosimo za razumevanje!


OBVESTILO O 5. TRŽNICI ZNANJ

05.05.2016

5. Tržnica znanj v Medvodah - Parada učenja TVU 2016 je pred vrati. Dogodek bo v sredo, 18. maja 2016, med 16:00 in 19:00, pred občinsko stavbo v Medvodah, in se bo, letos že petič, odvil pod častnim pokroviteljstvom Občine Medvode.

Pridite po svoj kilogram znanja! Na prireditvi bo blizu 50 ustanov in posameznikov na stojnicah znanj ter na odru predstavilo svoja znanja in jih nesebično delili z vami. Veliko kulture, ustvarjalnih delavnic, informacij za boljšo zaposljivost, zdravje, medgeneracijski dialog in še in še. Tržnica znanj – parada učenja je dan učečih se skupnosti! Odprtje bo v sredo, 18.5.2016, ob 16:00 uri na parkirišču pred Občino Medvode. Delite svojo žlico znanj!

Teden vseživljenjskega učenja 2016 - TVU2016 poteka od 13. maja do 30 junija 2016 njegov osrednji del pa od 13. do 22. maja 2016. Je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Za večino izvajalcev se je TVU izkazal kot odlična priložnost za promocijo lastne dejavnosti in naložba v večjo prepoznavnost v lokalnem in širšem okolju, kar posledično pomeni tudi večjo udeležbo oziroma vpis prebivalcev v njihove programe. Z njim opozarjamo slovensko javnost na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča se dežela'. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja ...
 

OBVESTILO DIREKCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

04.05.2016

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je zaradi odstranitve enega montažnega mostu ponovno vzpostavila izmenično enosmerni promet v Mednem. Veselimo se napovedanega zaključka obnove, ki se načrtuje v mesecu juniju ...

"Gradbena dela, ki se bodo nadaljevala v prihodnjih dneh, zahtevajo odstranitev levega začasnega mostu gledano v smeri Ljubljane, zato je potrebno uvesti izmenično enosmerni prometni režim preko drugega začasnega mostu.

V času izmeničnega enosmernega prometa bo izvedena rekonstrukcija ceste na ljubljanski strani nadvoza (razširitev ceste, izvedba kamnite škarpe, drenaže). Odstranjena bo trenutna obvozna cesta na področju med nadvozom in prepustom nad poljsko potjo, katera delno posega tudi na območje obstoječe regionalne ceste. Sledila bodo dela na regionalni cesti med nadvozom in prepustom nad poljsko potjo, ter rekonstrukcija ceste na medvoški strani posega.

Taka prometna ureditev bo do 10.6.2016, ko je predvidena vzpostavitev dvosmernega prometa preko nadvoza nad železniško progo ter prepusta nad poljsko potjo."

Več o tem ...
 

JAVNO NAZNANILO

04.05.2016

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje.

Več o tem ...
 

POZIV KMETOVALCEM IN SEZNANITEV Z DOLOČBAMI ZAKONA O CESTAH GLEDE ORANJA

04.05.2016

Kmetovalce želimo v okviru preventivne akcije osveščanja občanov seznaniti z omejitvami glede oranja ob cestah, ki so zapisane v zakonodaji in so namenjene večji prometni varnosti in preprečujejo uničevanje javne infrastrukture. Informacije podajamo z namenom odvrnitve občanov od škodljivega ravnanja in posledično izrekanja poostrenih sankcij v času pomladnega oranja s strani inšpekcijskih organov. V priponkah je tudi slikovno gradivo o pravilnem načinu oranja. Zakon o cestah v svojem 5. členu prepoveduje ogrožanje varne uporabe javne ceste, saj pravi, da je prepovedano orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto. Zagrožena globa za tiste, ki prepovedi ne upoštevajo znaša 1.000 evrov.

Zakon povzema tudi Odlok o občinskih cestah v Občini Medvode, ki vsebuje enako prepoved v svojem 42. členu. Orač in tudi drugi so dolžni upoštevati, da je potrebno poleg roba asfalta za odmik upoštevati najmanj še bankino, bermo, naprave za odvodnjavanje, če so tik ob cestišču (mulda, koritnica), nasip ali vkop, ker vse to sestavlja cestno telo in vpliva na cesto in so del cestnega sveta. Oranje kmetijske površine bližje od predpisanega lahko povzroči poškodovanje spodnjega nosilnega ustroja ceste. Posledica preorane njive preblizu bankine ali celo v cestišče je razpokanost asfalta, posedki robu prometnega pasu, spreminja se trdnost bankin in s tem stabilnost samih cest, kar precej skrajšuje življenjsko dobo cest. Odlok govori tudi o varovalnem pasu ob občinski cesti, ki pri lokalni cesti meri 5 metrov od zunanjega roba cestnega sveta (pri javnih poteh, lokalni zbirni in lokalni krajevni poti pa 4 metre). V varovalnem pasu je raba prostora omejena, razen če ni s prostorskim izvedbenim aktom drugače določeno. Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občinske uprave. Pri tem opozarjamo tudi, da je prepovedano na cestišču vlačiti pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ali tovor ter onesnaževati cesto.

Več o tem ...
 

OBVESTILO JAVNEGA ZAVODA SOTOČJE MEDVODE

25.04.2016

Obveščamo, da je Javni zavod Sotočje Medvode objavil javne razpise za prosta delovna mesta ...

Več informacij na spletni strani zavoda:
http://www.zavodsotocje.si/?t=00300130
 

NIŽJA CENA STORITVE POMOČ NA DOMU

22.04.2016

Starejše občane in njihove svojce ter uporabnike storitve pomoči na domu obveščamo ...

Kljub temu, da je občinski svet sprejel sklep o podražitvi storitve pomoči na domu, ta na predlog župana ne bo prizadela uporabnikov. Na seji so bile namreč izglasovane nižje cene za uporabnike oziroma višja subvencija občine. Po novem gre za 70 % subvencijo občine k ceni pomoči na domu. Nova cena za uporabnike bo 4,94 evra na uro namesto prejšnjih 5,51 evra ob delovnikih (občina po novem doplača 13,60 evra). Novi ceni na uro za uporabnike sta še 6,96 evra ob nedeljah (občina doplača 18,32 evra) in 7,55 evra ob praznikih (občina doplača 19,69 evra). Spremenjene cene sicer pridejo v veljavo po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ...
 

OBVESTILO VRTCA MEDVODE

22.04.2016

Posredujemo odlomek iz poročila o sprejemu otrok v vrtec, ki smo ga prejeli s strani ravnateljice Vrtca Medvode: "Dne 19.4.2016, se je v Vrtcu Medvode sestala Komisija za sprejem otrok, za šolsko leto 2016/2017. V razpisnem roku smo prejeli 181 vlog za vstop, od tega 30 vlog za otroke, ki so mlajši in imajo posledično kasnejši vstop. Odprtih prostih mest za celoten Vrtec Medvode imamo 149, od tega za prvo starost 91. Za vstop 1.9.2016, je bilo sprejetih 147 otrok. 4 otroci bodo najverjetneje sprejeti po končanem postopku sprejema in podpisu pogodb, saj izkušnje kažejo, da je pri podpisu nekaj usipa. Za otroke s kasnejšim vstopom načrtujemo postopno odpiranje oddelkov v Smledniku in Pirničah. Tako zdaj teče drugo leto, ko so s septembrom vsi otroci sprejeti v vrtec. Občina je v preteklih letih res zelo povečala kapacitete vrtca. Še leta 2007 je bilo 26 oddelkov, danes jih imamo 40. V šolskem letu 2016/2017 se po sedmih letih bivanja v prostorih OŠ Medvode iz teh prostorov umikamo. Vsa leta smo zelo dobro sodelovali in smo OŠ Medvode neskončno hvaležni, da so nam pomagali reševati prostorsko stisko ob povečanem vpisu v kritičnih letih."
 

ODPRTIH JE VEČ RAZPISOV ZA RAZDELJEVANJE SREDSTEV EU SKLADOV

21.04.2016

Vabimo vas, da redno spremljate spletno stran http://www.eu-skladi.si/, kjer so objavljeni vsi aktualni in pretekli razpisi za razdeljevanje sredstev iz evropskih skladov. Trenutno je odprtih več razpisov, med drugim:
  - Podpora za naložbe v v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa,
  - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave,
  - Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020,
  - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016,
  - Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017,
  - Prvi izziv 2015 in
  - Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu.

Na spletni strani dobite vse pomembnejše informacije o skladih, načinu razdeljevanja sredstev, programskem obdobju 2014-2020 …

Povezava: http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni


ZAKLJUČEN JAVNI RAZPIS

21.04.2016

Obveščamo o zaključenem Javnem razpisu za sofinanciranje programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v Občini Medvode v letu 2016.

Več o tem ...
 

DOLINA LOČNICE IN NASELJE TRNOVEC Z MOBILNIM SIGNALOM

21.04.2016

Obveščamo, da je podjetje Telekom Slovenije na Govejku v tem mesecu postavilo novo bazno postajo mobilne telefonije in s tem pripeljalo mobilni signal v dele občine, ki so bili doslej nepokriti s signalom. Telekom Slovenije je mobilni signal LTE/4G, ki uporabnikom zagotavlja najvišje hitrosti mobilnega prenosa podatkov, sedaj zagotovil tudi na širšem območju Medvod. Ob tem je omrežje nadgradil tudi s tehnologijo GSM, tako da so s signalom GSM in LTE/4G odslej pokrite tudi dolina Ločnice, naselje Trnovec in cestna povezava, ob tem pa tudi več pešpoti, ki vodijo iz doline do izletniških točk. Prav tako se je izboljšal mobilni signal v višje ležečih vaseh, ki so reliefno odprte v smeri planinskega doma na Govejku, v bližini katerega se nahaja tudi nova bazna postaja.
 

INFORMACIJA O OBJAVLJENEM JAVNEM RAZPISU

20.04.2016

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom objavila Javni razpis za bančne kredite oziroma dodeljevanje garancij namenjenih gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Osrednja Slovenija. Statistična regija obsega naslednje občine: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, MO Ljubljana, Logatec, Log – Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

Več o tem ...

 

ZAKLJUČEN JAVNI RAZPIS

13.04.2016

Obveščamo o zaključenem Javnem razpisu za sofinanciranje kulturne dediščine v Občini Medvode v letu 2016.

Več o tem ...
 

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS

11.04.2016

Obveščamo o objavljenem Javnem razpisu za sofinanciranje otroških in mladinskih programov v Občini Medvode za leto 2016.

Več o tem ...
 

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS

07.04.2016

Občina Medvode objavlja javni razpis za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za pravne zadeve DM 7.

Več o tem ...
 

OBVESTILO O JAVNEM NAROČILU

04.04.2016

Na Portalu javnih naročil je objavljeno novo javno naročilo »Rekonstrukcija cest v občini Medvode«, ki vsebuje pet sklopov in sicer:
SKLOP 1: Rekonstrukcija ceste Sora - Ločnica - Topol
SKLOP 2: Rekonstrukcija ceste Valburga - Trboje
SKLOP 3: Izgradnja meteorne kanalizacije in rekonstrukcija ceste Golo Brdo - Slavkov dom
SKLOP 4: Rekonstrukcija ceste Vikrče - Brezovec
SKLOP 5: Asfaltiranje odseka ceste Topol - Belo

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=422731

Razpisna dokumentacija je na povezavi:
http://www.medvode.si/javni_razpisi_2016.htm

Rok za oddajo ponudb je 10.5.2016 do 9.00 ure, javno odpiranje ponudb bo 10.5.2016 ob 10.00 uri – sejna soba.


Rok za odpiranje ponudb se je spremenil in je 12.5.2016 ob navedeni uri.

 

OBVESTILO O JAVNEM NAROČILU

04.04.2016

Na Portalu javnih naročil je objavljeno novo javno naročilo »Prenova centralne kuhinje v Vrtcu Medvode, enota Ostržek«, ki vsebuje dva sklopa in sicer:
SKLOP 1: Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki za prenovo centralne kuhinje v Vrtcu Medvode, enota Ostržek in
SKLOP 2: Dobava in montaža energetsko učinkovite opreme za prenovo centralne kuhinje v Vrtcu Medvode, enota Ostržek.

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=422544

Razpisna dokumentacija je na povezavi:
http://www.medvode.si/javni_razpisi_2016.htm

Rok za oddajo ponudb je 3.5.2016 do 9.00 ure, javno odpiranje ponudb bo 3.5.2016 ob 10.00 uri, sejna soba.

 

OBVESTILO O ČISTILNIH AKCIJAH V OBČINI

01.04.2016

Skladno s potekom čistilnih akcij po vsej državi obveščamo, da bodo te potekale tudi v naši občini, in sicer jutri, 2. aprila. Več o poteku čistilnih akcij v posameznih ožjih delih naše lokalne skupnosti lahko izveste na posebnem spletnem mestu, kjer informacije sodelavci Javnega zavoda Sotočje Medvode sprotno nadgrajujejo:
http://www.zavodsotocje.si/?t=00300112

 

OBVESTILO O ZAPORI CESTE

31.03.2016

Obveščamo, da bo med 31.03.2016 in 30.04.2016 občasno popolnoma zaprta cesta LC 251191 spomenik Topol - Belo. Zaradi sečnje dreves bodo izvedene občasne popolne zapore po 30 minut. Preusmeritev prometa po obvozni cesti ni možna. Prosimo za razumevanje in upoštevanje signalizacije ter navodil izvajalca.

Prosimo za razumevanje!

Dovoljenje ...

Zemljevid lokacije ...

 

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS

30.03.2016

Obveščamo o objavljenem Javnem razpisu za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Medvode za leto 2016.

Več o tem ...
 

REZULTATI JAVNEGA RAZPISA "ŠPORT 2016"

30.03.2016

V zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Medvode za leto 2016 (Uradni list Republike Slovenije, številka 4/16) je bil prijaviteljem izdan Sklep o izboru vlog za sofinanciranje programov športa v letu 2016.

Vpogled v podrobnejše rezultate in razpisno dokumentacijo imajo odgovorne osebe prijaviteljev v času uradnih ur občinske uprave ...

Več o tem ...
 

OBJAVLJENO JE NOVO JAVNO NAROČILO

25.03.2016

Občina Medvode objavlja novo javno naročilo za izvajanje prevoza osnovnošolskih otrok v občini Medvode v letih 2016 - 2020.

Več o tem ...
 

OBJAVLJENO JE NOVO JAVNO NAROČILO

25.03.2016

Občina Medvode objavlja novo javno naročilo za izdelavo celostne prometne strategije za občino Medvode

Več o tem ...
 

MOTENA PRESKRBA S PITNO VODO

24.02.2016

Danes, 24. marca, med 9:00 in 12:00, na območju Spodnjih Pirnič ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo ta motena zaradi odpravljanja posledic okvare na javnem vodovodnem omrežju.

Prosimo za razumevanje!
 

MOTENA PRESKRBA S PITNO VODO

23.02.2016

Jutri, 24. marca, med 9:00 in 14:00, na Svetju in Ladji ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo ta motena zaradi odpravljanja posledic okvare na javnem vodovodnem omrežju.

Prosimo za razumevanje!
 

SREČANJE ŽUPANA S PREDSTAVNIKI MEDVOŠKEGA GOSPODARSTVA

23.03.2016

Župan občine Medvode, Nejc Smole, vabi predstavnike gospodarstva na srečanje, ki bo v četrtek, 31. marca 2016, ob 17:00, v Športni dvorani Medvode ...

Več v županovem vabilu ...
 

OBVESTILO O RAZPISIH EKO SKLADA

21.03.2016

Podjetje Envirodual d.o.o., ki skrbi za energetsko upravljanje v naši občini, je pripravilo seznam odprtih in načrtovanih razpisov EKO SKLADA v letu 2016, ki so aktualni za občane in podjetja. Razpisi ponujajo ugodna povratna in nepovratna sredstva za okolju prijazne investicije.

Več v tej datoteki ...
 

DAVČNE BLAGAJNE V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH

16.03.2016

Vabimo vas na delavnico 'Davčne blagajne v nevladnih organizacijah' ... Delavnico bomo izvedli v sredo, 23. marca 2016, ob 18:00, v sejni sobi Občine Medvode.

Vabilo župana nevladnim organizacijam ...
 

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU "TURIZEM 2016"

14.03.2016

V petek, 11. marca, je bil v razpisnem delu Uradnega lista Republike Slovenije objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v Občini Medvode v letu 2016.

Več o javnem razpisu najdete na strani javnih razpisov ...
 

OBVESTILO JAVNEGA ZAVODA SOTOČJE MEDVODE

14.03.2016

Obveščamo, da je Javni zavod Sotočje Medvode objavil javni razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda ...

Več informacij na spletni strani zavoda:
http://www.zavodsotocje.si/?t=00300115
 

ŠTIRINAJSTA SEJA OBČINSKEGA SVETA

09.03.2016

Obveščamo vas, da bo 14. seja Občinskega sveta Občine Medvode v sredo, 16. marca 2016, ob 16:30, v sejni dvorani Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12 ...

Sklic seje občinskega sveta ...
Gradivo za sejo ...
 

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU "SOCIALA 2016"

07.03.2016

V petek, 4. marca, je bil v razpisnem delu Uradnega lista Republike Slovenije objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva občanov Občine Medvode v letu 2016.

Več o javnem razpisu najdete na strani javnih razpisov ...
 

REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA "NA KLANCU"

04.03.2016

V naslednjem tednu se bodo pričela dela na krožišču "Na klancu". V času gradnje bo zaprt izvoz na lokalno cesto LC251151 Svetje - Dobrava (Finžgarjeva ulica) in izvoz proti naselju Zbilje. Pri popolni zapori Finžgarjeve ulice bo obvoz za vsa vozila urejen po Medvoški cesti, Donovi cesti in Ostrovrharjevi cesti in v obratni smeri. Pri popolni zapori R2 413/4704 Medvode - Zbilje bo urejen obvoz za vsa vozila na relaciji Medvode - Zbilje - Jeprca - Medvode in v obratni smeri.

Naročnik rekonstrukcije je Direkcija RS za infrastrukturo, izvajalec pa podjetje Trgograd iz Litije. Investicija bo predvidoma končana do konca meseca marca. Po izvedeni rekonstrukciji bodo vozne pasove ločevale fizične prepreke, ki bodo preprečevale napačno vklapljanje v krožišče.

Vse udeležence naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo in navodila izvajalcev del.

[ Slika 1 ][ Slika 2 ][ Slika 3 ][ Slika 4 ]
 

OBVESTILO O JAVNEM POZIVU

01.03.2016

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Medvode, objavlja javni poziv za predlaganje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste Občine Medvode, na podlagi poziva Ministrstva za notranje zadeve z dne 24. 2. 2016.

Več o tem ...OBVESTILO O JAVNEM POZIVU

29.02.2016

Župan občine Medvode zainteresirano javnost vabi, da sodeluje pri predlaganju kandidatov za člane Odbora za prireditve ...

Več o tem ...
 

MOTENA PRESKRBA S PITNO VODO

26.02.2016

Danes, 26. februarja, med 9:00 in 13:00, na Trilerjevi in Iztokovi ulici v Medvodah ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo ta motena zaradi odpravljanja posledic okvare na javnem vodovodnem omrežju ...

Prosimo za razumevanje!
 

OBVESTILO ZAČASNEGA CENTRA ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

25.02.2016

Obveščamo, da bo Začasni center za ločeno zbiranje odpadkov Medvode v soboto, 26. marca 2016, zaprt.

Prosimo za razumevanje!
 

OBVESTILO PREDSTAVNIKOM OBČINE MEDVODE V JAVNIH ZAVODIH

24.02.2016

Obveščamo, da je 29. februar zadnji dan, ko lahko predstavniki Občine Medvode v svetih njenih javnih zavodov oddate poročilo o svojem delu.

Obrazec poročila najdete na strani:
www.medvode.si/obrazci_vloge.htm
 

MOTENA PRESKRBA S PITNO VODO

17.02.2016

Obveščamo vas, da danes, 17.2.2016 med 9:00 in 13:00 v Mošah in Dragočajni ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo ta motena zaradi odpravljanja okvare na javnem vodovodnem omrežju.

Prosimo za razumevanje!
 

DAN ODPRTIH VRAT OBČINE MEDVODE

11.02.2016

Drage občanke, dragi občani!

Občina Medvode se priključuje akciji ODPRTA VRATA, ki bo v številnih občinah po Sloveniji potekala 17. februarja 2016 ob 10. in 16. uri.

S skupno akcijo občin članic in Skupnosti občin Slovenije želimo opozoriti na številne dobre in uspešne projekte slovenskih občin ter tako vam, drage občanke in občani, predstaviti delo naše občine.

Občina Medvode bo v sredo, 17. februarja 2016 ob 10. in 16. uri ODPRLA VRATA OBČINE MEDVODE (Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode)

Vabilo ...


JAVNO NAZNANILO

11.02.2016

Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Medvode za leto 2016

Več o tem ...

 

OBVESTILO O UREJANJU CENTRA MEDVOD IN IDEJNEM PROJEKTU

10.02.2016

V preteklih dneh je bilo na območju vrtičkov in zelenic v centru Medvod izobešeno pripeto obvestilo vsem uporabnikom zemljišč. Občina Medvode bo namreč v letošnjem letu kot lastnica označenih zemljišč pristopila k urejanju centra Medvod na tem območju. Idejni projekt ureditve centra bo predstavljen tudi zainteresirani javnosti, o predstavitvi vas bomo pravočasno obvestili.

Več o tem ...
 

PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA OBČINSKA PRIZNANJA

05.02.2016

Komisija za priznanja Občine Medvode vabi posameznike, skupine občanov, podjetja, zavode, društva, druge organizacije in skupnosti z območja občine Medvode, da predlagajo kandidate za občinska priznanje ...

Priznanja Občine Medvode so:
- naziv častni občan Občine Medvode,
- plaketa Občine Medvode,
- medalja Občine Medvode.

Pisne predloge sprejema Komisija za priznanja, Cesta komandanta staneta 12, 1215 Medvode. Ovojnica mora biti zaprta, z oznako »NE ODPIRAJ – KANDIDATI ZA PRIZNANJA«. Predloge sprejema komisija do vključno 18. 3. 2016.

Več v dokumentu poziva ...
 

MOTENA PRESKRBA S PITNO VODO

04.02.2016

Obveščamo vas, da dne 5.2.2016 med 8. in 13. uro v Rakovniku ne bo preskrbe s pitno vodo, zaradi prevezave na javnem vodovodnem omrežju.

Prosimo za razumevanje!

VKLOP DALJNOVODA

04.02.2016

Investitor projekta Prestavitev dvosistemskega daljnovoda DV 110kV Kleče – Okroglo II in DV 110kV Medvode – Mavčiče podjetje ELES obvešča, da bo 4. februarja 2016, dopoldan izveden vklop daljnovoda.

Občane obveščamo, da bo od danes naprej daljnovod pod napetostjo.

VRTEC MEDVODE VPISUJE OTROKE 2016/17

02.02.2016

Vrtec Medvode vabi starše predšolskih otrok k vpisu svojih otrok v programe predšolske vzgoje v šolskem letu 2016/17 ... Vpis bo potekal do 15. marca 2016.

Več o tem na spletni strani Vrtca Medvode ...
 

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS

01.02.2016

V petek, 29. januarja, je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Medvode v letu 2016.

Zadnji dan za prijave je ponedeljek, 29. februar 2016.

Razpisna dokumentacija ...
 

OBVESTILO O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA PUP

01.02.2016

Obveščamo o začetku javne razgrnitve osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje, in sicer od 1. februarja do 1. marca 2016. Javna obravnava bo 10. februarja 2016, ob 16:30, v veliki sejni sobi občine.

Več o tem ...

 

OBVESTILO O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA OLN

01.02.2016

Obveščamo o začetku javne razgrnitve osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja SE 12/1-3-del Na Klancu, in sicer od 1. do 15. februarja 2016. Javna obravnava bo 10. februarja 2016, ob 15:30, v veliki sejni sobi občine.

Več o tem ...

 

OBVESTILO O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA PUP

01.02.2016

Obveščamo o začetku javne razgrnitve osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smlednik, in sicer od 1. do 15. februarja 2016. Javna obravnava bo 10. februarja 2016, ob 16:00, v veliki sejni sobi občine.

Več o tem ...

 

MOTENA PRESKRBA S PITNO VODO

27.01.2016

Danes, 27. januarja, med 9:00 in 14:00, v Mošah in Dragočajni ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo ta motena zaradi odpravljanja posledic okvare na javnem vodovodnem omrežju ...

Prosimo za razumevanje!
 

OBJAVLJENA JAVNA RAZPISA

25.01.2016

V petek, 22. januarja, sta bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena javna razpisa, in sicer:
- za sofinanciranje programov športa v Občini Medvode za leto 2016 (rok prijave: 9. februar 2016),

- o sofinanciranju kulturne dediščine v Občini Medvode v letu 2016 (rok prijave: 22. februar 2016).

Objavi v uradnem listu

Razpisni dokumentaciji
 

MOTENA PRESKRBA S PITNO VODO

22.01.2016

Danes, v petek, 22. januarja, med 9:00 in 13:00, v Dragočajni ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo ta motena zaradi odpravljanja posledic okvare na javnem vodovodnem omrežju ...

Prosimo za razumevanje!
 

TRINAJSTA SEJA OBČINSKEGA SVETA

18.01.2016

Obveščamo vas, da bo 13. seja Občinskega sveta Občine Medvode v sredo, 27. januarja 2016, ob 16:30, v sejni dvorani Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12 ...

Sklic seje občinskega sveta ...
Gradivo za sejo ...
 

ZAPORA CESTE OB VRTCU NA SVETJU - PRESTAVITEV DALJNOVODA

14.01.2016

Obveščamo vas, da bo zaradi prestavitve trase daljnovoda na Svetju, dnevno (med 7:00 in 17:00) vzpostavljena popolna zapora ceste ob vrtcu na Svetju (LK 252160). Trajanje zapore bo predvidoma potekalo od 25.1.2016 do 9.2.2016 (Slika 1).

V času trajanja popolne zapore, bo obvoz urejen Po Finžgarjevi ulici (LZ 252020) in Ostrovrharjevi ulici (LK 252110) (Slika 2). Zapora ne bo veljala za prebivalce soseske »NA KLANCU« (Finžgarjeva ulica od št. 16 do 16E). V času popolne zapore bo popolnoma zaprt tudi pločnik. V času zapore pločnika bo pot za pešce med Finžgarjevo ulico in Ostrovrharjevo ulico možna po pločniku ob Ostrovrharjevi ulici ter naprej po poti mimo vrtca in OŠ Medvode preko parkirišča ob Finžgarjevi ulici. (Slika 2).

V času izvedbe del bo na Finžgarjevi ulici (Slika 3) ter na Ostrovrharjevi ulici (Slika 4) vzpostavljena 10 minutna popolna zapora brez vodenja obvoza. Na vsaki lokaciji bo popolna zapora vzpostavljena 2 krat za čas demontaže in montaže novih vodnikov. Urejen je tudi obvoz za avtobusno linijo LPP, številka 30.

Prosimo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne signalizacije ...

[ Slika 1 ]   [ Slika 2 ]   [ Slika 3 ]   [ Slika 4 ] 
 

POZIV OBČANOM ZA GOSTITELJE NA MEDNARODNEM SREČANJU

11.01.2016

Odbor za mednarodno sodelovanje občine Medvode predvidoma od 22. do 26. junija 2016 v Medvodah organizira mednarodno srečanje predstavnikov prijateljskih mest, na katerem bo v ospredju predstavitev Francije in mesta Crest. V ta namen pozivamo občanke in občane, ki imajo možnost in željo, naj se prijavijo za gostitelja v okviru mednarodnih izmenjav.

Imate na voljo sobo, ki bi jo za nekaj dni odstopili gostu iz tujine? Si želite obenem širiti obzorje, spoznavati tuje dežele, običaje, kulturo in obenem utrjevati svoje znanje tujega jezika? Ste poslovno aktivno sodelovali s tujino in obvladate katerega od tujih jezikov? Gostitelj gostu večinoma nudi nočitev in zajtrk, po želji tudi sodeluje pri programu izmenjave s svojim znanjem in strokovnostjo, kar pa ni pogoj. V zameno je, če izrazi željo, gostitelj udeleženec na morebitnem povratnem obisku prijateljskega mesta.

Prijavite se v bazo potencialnih gostiteljev v Občini Medvode. Sporočite svoje ime in priimek, kontaktno e-pošto ali telefonsko številko, koliko ležišč nudite, v katerih od tujih jezikov aktivno ali pasivno se sporazumevate ter svoje področje delovanja.

Svoje podatke posredujte na naslov:
Občina Medvode, Odbor za mednarodno sodelovanje, Cesta Komandanta Staneta 12, 1215 Medvode ali po e-pošti: vanja.locniskar@gmail.com.
 

Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v Svet Javnega zavoda Sotočje Medvode, s področja turizma in mladinskih dejavnosti – PONOVNI POZIV

04.01.2016

Občinski svet Občine Medvode je na 9. seji dne 30.9.2015 sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode (v nadaljevanju Javni zavod Sotočje Medvode), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 88/2015 z dne 20.11.2015.

V skladu z določbo 10. člena navedenega odloka Svet zavoda sestavlja pet članov, od katerih so štirje predstavniki ustanoviteljice, ki jih izmed strokovnjakov oziroma poznavalcev s področja dela zavoda imenuje občinski svet na predlog zainteresirane javnosti, in sicer enega s področja športa, enega s področja turizma, enega s področja kulture in enega s področja mladinskih dejavnosti.

Na podlagi javnega poziva z dne 02.12.2015 je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja že izbrala kandidata s področja športa in s področja kulture, tako da se ponovni poziv nanaša le na posredovanje kandidatur za področje turizma in področje mladinske dejavnosti.

Javni poziv
 

JAVNA RAZGRNITEV PUP, PLANSKA CELOTA 9, MEDVODE

23.12.2015

Objavljamo Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9, Medvode.

Osnutek odloka je dostopen na naslednji povezavi: http://www.medvode.si/seje_obc_sveta/seje_2014_2018/gradivo/12_seja/8.pdf

Javno naznanilo:

http://www.medvode.si/aktualno/doc05422420151230100907.pdf

 

OBVESTILO

23.12.2015

Občanke in občane obveščamo, da Občinska uprava Občine Medvode dne 24. in 31.12.2015 posluje do 12:00.

Hvala za razumevanje!
 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

15.12.2015

Občina Medvode objavlja namero o sklenitvi podajne pogodbe za nepremičnino v Zgornjih Pirničah št. 13, nekdanji Vrtec Pirniče, stavba s pripadajočim zemljiščem parc. št. 177/2 v izmeri 275 m2 in parc. št. 177/28 v izmeri 1056 m2, obe k.o. Zgornje Pirniče.

Več o tem...
 

DVANAJSTA SEJA OBČINSKEGA SVETA

15.12.2015

Obveščamo vas, da bo 12. seja Občinskega sveta Občine Medvode v sredo, 23. decembra 2015, ob 16:30, v sejni dvorani Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12 ...

Sklic seje občinskega sveta
Gradivo, obravnavano na seji
 


ARHEOLOŠKE RAZISKAVE NA SVETJU

14.12.2015

Objavljamo zanimivo poročilo o arheoloških raziskavah v naši občini. Projekt je izvajala Skupina stik, Zavod za preučevanje povezovalnih področij preteklosti in sedanjosti (www.skupinastik.si).

Poročilo (pdf)  ...
 

JAVNI POZIV ZAVODA ZA ŠPORT IN TURIZEM MEDVODE

11.12.2015

Posredujemo povezavo do javnega poziva za predlaganje kandidatov za športna priznanja za leto 2015 (poziv objavlja Javni zavod za šport in turizem Medvode):
http://www.zstmedvode.si/?t=00300084

Dokumenti javnega poziva zavoda:
Javni poziv
Obrazec za prijavo
Pravilnik o priznanjih
 

OBVESTILO O ZAPORI CESTE

13.11.2015

Obveščamo vas, da bo med 16. novembrom in 24. decembrom 2015 zaprta cesta JP751831 v Rakovniku zaradi gradnje opornega zidu in gradnje meteorne in odpadne kanalizacije. Več informacij najdete v pripetem dovoljenju, natančna lokacija pa je označena na zemljevidu ...

Dovoljenje
Načrt
 

register javnih in zasebnih vrtcev

04.08.2015

Staršem, ki imajo težave pri iskanju prostega mesta v vrtcu, ki bi ga obiskoval njihov otrok, posredujemo povezavo do podatkovne baze Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, registra javnih in zasebnih vrtcev (register omogoča možnost preverjanja stanja kapacitet): https://krka1.mss.edus.si/registriweb/SeznamVrtci.aspx


 
AKTUALNO-ARHIV
 

 
 

 
Osveženo: 18. maj. 2016