Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Medvode

Predpisi, na katere predpis vpliva