Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec

Predpisi, na katere predpis vpliva