Javna razgrnitev in javna obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe

22.10.2020
22.10.2020
Javna naznanila in razgrnitve
23.11.2020 do 23:59
350-11/2019-26
19.10.2020
obcina@medvode.si
01 361 95 12