Javna razgrnitev in javna obravnava osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za EUP ME_651 Vaše

22.10.2020
22.10.2020
Javna naznanila in razgrnitve
23.11.2020 do 23:59
350-17/2019-17
19.10.2020
obcina@medvode.si
01 361 95 12