Sanacija infrastrukture v Goričanah

Intervencijski programi in obveznosti
2024
KS VAŠE – GORIČANE
300.000,00 EUR
Proračun RS
300.000,00 EUR
V teku
Goričane, 1215 Medvode
november 2023
december 2023