Izdelava projektne dokumentacije za dograditev in rekonstrukcijo Zdravstvenega doma Medvode

4. 10. 2022
04.10.2022
Javna naročila
28.10.2022 do 09:00
04.10.2022
JN006744/2022-W01
Povezava
430-20/2022
03.10.2022
Marko Košir