16. seja Odbora za urejanje prostora in ekologijo

10. 6. 2022
Seja je potekala dne 15.06.2022 ob 16.00