Lokalno je zdravo - LAS Za mesto in vas

Vzgoja in izobraževanje, Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
2022
129.510,04 EUR
Evropski sklad za regionalni razvoj, LAS projekti
98.726,77 EUR
Zaključeno
Povezava
april 2021
maj 2022

Podatki o financiranju