Začetek gradnje prizidka pri OŠ Simona Jenka Smlednik

24. 6. 2021