LAS - ZAPELJEMO VAS! - LAS Za mesto in vas

Socialno varstvo
2022
25.923,96 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, LAS projekti
17.497,17 EUR
Zaključeno
Povezava
01.09.2021
31.08.2022

Podatki o financiranju