Nova pokrita tržnica, park in večnamenska prireditvena ploščad

9. 7. 2019