Zgodbe naših mokrišč - LAS Za mesto in vas

166.592,71 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
104.999,82 €
V teku
Povezava

Podatki o financiranju