Zgodbe naših mokrišč - LAS Za mesto in vas

166.592,71 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, LAS projekti
104.999,82 €
Zaključeno
Povezava
Hraše
januar 2019
oktober 2021

Podatki o financiranju