Gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest in gozdnih vlak

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
2019
32.528,37 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
14.853,15 EUR
Zaključeno
Več lokacij
jesen 2018
poletje 2019

Podatki o financiranju