Oživitev tržnic - LAS Za mesto in vas

110.432,09 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, LAS projekti
V teku
Povezava
01.05.2018
01.05.2019

Podatki o financiranju