Obnova javnega vodovoda, gradnja javne meteorne kanalizacije, gradnja plinovoda in rekonstrukcija ceste Vikrče - Tacen

21. 3. 2018
21.03.2018
Javna naročila
25.04.2018 do 09:00
20.03.2018
JN001750/2018-B01
430-4/2018
19.03.2018
Marko Košir
+386 13619532
Popravek razpisne dokumentacije 16.4.2018
1. »120524Popis_VOD_1178_Verje_Zg. Pirnice« (Popis vodovod Verje – Zg. Pirniče) - odstranjene so cene (VVE-8, od 1.1.1 do 2.16) – upoštevano pri popravku popisa, popravek objavljen na spletni strani. V vseh zavihkih kjer je postavka rezkanje izražena s količino m1 se upošteva m2 – ponudnik mora to upoštevati pri pripravi ponudbe. 2. »120526Popis_VOD_1176_Sp.Pirnice_Vikrce« (Popis vodovod Sp. Pirniče – Vikrče) - dopolnjene so količine (VSP-4.2 (faza II) od postavke 5.0 do 7.1) – upoštevano pri popravku popisa, popravek objavljen na spletni strani. 3. V popisu za Meteorni kanal pod zavihkom "SKUPNE POSTAVKE" kjer je postavka "1.02 Izdelava projekta izvedenih del (PID)" v enoti mere m1, se spremeni v enoto kos - ponudnik mora to upoštevati pri pripravi ponudbe. 4. V popisu cesta Vikrče se popravi postavka v zavihku betonski zid iz m2 na m3 - ponudnik mora to upoštevati pri pripravi ponudbe.
Klikni tukaj za prikaz prilog
Popravek razpisne dokumentacije 11.4.2018
Klikni tukaj za prikaz prilog