VAJA CIVILNE ZAŠČITE OBČINE MEDVODE »POTRES 2017«

11. 5. 2017