Poročilo o delu predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA