Vzpostavitev novih mej na komasacijskem območju v Smledniku

27. 3. 2024