Asfaltiranje ceste v Spodnjih Pirničah (Hernec)

13. 3. 2024