Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve v enotah urejanja prostora ME_1183

1. 3. 2024
01.03.2024
Javna naznanila in razgrnitve
15.03.2024 do 23:59
35008-1/2023
28.02.2024
obcina@medvode.si