9. seja Občinskega sveta Občine Medvode

16. 2. 2024
Seja je potekala dne 28.02.2024 ob 16.30
Gradivo
Klikni tukaj za prikaz prilog
Zapisnik
Klikni tukaj za prikaz prilog
Poročilo o prisotnosti in glasovanju na 9. seji občinskega sveta
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2025 (Uradni list Republike Slovenije št. 22/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 28.02.2024
Začetek veljavnosti: 16.03.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena (Uradni list Republike Slovenije št. 22/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 28.02.2024
Začetek veljavnosti: 16.03.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kultura in umetnost
Odlok o spremembi Odloka o enkratni denarni nagradi za novorojence v Občini Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 22/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 28.02.2024
Začetek veljavnosti: 16.03.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina: Družbene dejavnosti, Zdravstveno in socialno varstvo
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju nagrad študentom v Občini Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 22/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 28.02.2024
Začetek veljavnosti: 16.03.2024
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Družbene dejavnosti, Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi neprofitnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 22/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 28.02.2024
Začetek veljavnosti: 16.03.2024
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah (Uradni list Republike Slovenije št. 22/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 28.02.2024
Začetek veljavnosti: 15.03.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 22/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 28.02.2024
Začetek veljavnosti: 15.03.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila, Zdravstveno in socialno varstvo, Družbene dejavnosti