Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane Nadzornega odbora Občine Medvode

21. 12. 2022
21.12.2022
Objave in pozivi
11.01.2023 do 23:59
011-5/2022-1
21.12.2022
Ankica Jurkić Kožar
ankica.kozar@medvode.si