Prestavitev kapelice sv. Marije v Vašah

7. 10. 2022