Izvedba geodetskih del na komasacijskem območju Smlednik

27. 6. 2022