22. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

9. 6. 2022
Seja je potekala dne 13.06.2022 ob 19.00