Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • DARINKA VEROVŠEK, Žlebe 13 C, Medvode, LNS, predsednica
 • ROK KOGOVŠEK, Gorenjska cesta 50, Medvode, LNS
 • ŠPELA KOLARIČ, Finžgarjeva ulica 6, Medvode, LNS
 • NADA PREŠEREN, Spodnje Pirniče 36 B, Medvode, LNS
 • STANISLAV MARN, Bogatajeva ulica 17, Medvode, SDS
 • TOMAŽ KURALT, Goričane 8 H, Medvode, NLNKOM
 • STANISLAV ULANEC, Spodnja Senica 37, Medvode, Sotočje
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • CVETKA ŽIDAN VALJAVEC, Zgornje Pirniče 83 A, Medvode, GLAM, predsednica
 • MATEJKO TRAMPUŠ, Studenčice 53, Medvode, NLNKOM
 • ALENKA ŽAVBI KUNAVER, Zbilje 61 B, Medvode, SMC
 • LEON MERJASEC, Spodnje Pirniče 60 A, Medvode, SDS
 • STANKO OKOLIŠ, Verje 41, Medvode, NSI
 • ZVONKA HOČEVAR, Bogatajeva ulica 11, Medvode, DESUS
 • DRAGAN DJUKIĆ, Cesta na Svetje 3, Medvode, ZKO